Αρ. Πρωτ. 1252

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά τη συνάντηση μας με την προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΕΦΚΑ- Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών, σας ενημερώνουμε ότι στις περιπτώσεις των μελών μας οι οποίοι ήταν δικαιούχοι προσυνταξιοδοτικής παροχής και αιτούνται απονομή κύριας σύνταξης από τον ΕΦΚΑ δεν θα διακόπτεται η προσυνταξιοδοτική παροχή αλλά θα συνεχίσει να καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία απονομής κύριας σύνταξης, οπου  θα γίνεται συμψηφισμός μεταξύ των αναδρομικών κύριας σύνταξης και των καταβληθέντων προσυνταξιοδοτικών παροχών.

Επομένως, σύμφωνα με τις οδηγίες της κας Φουρνάρου, μετά και την υπ’ αριθμ. 90/2019 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ,  οι αιτούμενοι κύριας σύνταξης δεν πρέπει συγχρόνως να αιτούνται και προσωρινή σύνταξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι συνάδελφοι που έχουν κάνει αίτηση από 01/01/2019 για σύνταξη λόγω γήρατος και παίρνουν προσωρινή θα πρέπει να ανακαλέσουν το σχετικό αίτημα και να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ- Μενάδρου 43

Τηλ: 210-5240305

210-5343985

210-5235659

 

 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ