1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Σύλλογος επιθυμει την παροχή από το ENHC ιατρικών υπηρεσιών προς τα μέλη του, υπό ειδικούς οικονομικούς όρους. Το ENHC προκειμένου να υποστηρίξει την ανωτέρω πολιτική, αποφάσισε να προσφέρει στα μέλη του Συλλόγου ειδικό πακέτο ολοκληρωμένων πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας.

Στην έννοια των μελών του Συλλόγου περιλαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσης ως άμεσα μέλη οι Συνταξιούχοι Υπάλληλοι της Alpha Bank  και ως έμμεσα μέλη οι σύζυγοι και τέκνα αυτών ηλικίας άνω των 14 ετών. Ειδικώς διευκρινίζεται ότι η παρούσα δεν συνεπάγεται ούτε αφορά εξαρτημένη εργασία των εργαζομένων ιατρών και των λοιπών συνεργατών της κλινικής. Η επιλογή του  ENHC ανήκει αποκλειστικά στην κρίση των μελών του Συλλόγου χωρίς καμία υπόδειξη, διαμεσολάβηση ή κατεύθυνση της  τελευταίας.

2.Αντικείμενο

Οι ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης αφορούν στις υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης που θα παρέχει το ENHC στα μέλη του Συλλόγου, στα ακόλουθα τμήματά του:

    • Εσωτερική Νοσηλεία
    • Εξωτερικά Ιατρεία και Επείγοντα Περιστατικά
    • Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (One Day Clinic)
    • Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
    • Χρήση Ασθενοφόρου για επείγοντα περιστατικά

 

Το ENHC θα είναι έτοιμο να παρέχει νοσοκομειακές υπηρεσίες στα μέλη του Συλλόγου που το επιλέγουν καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, με τα τμήματα των Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, την Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (One Day Clinic), την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και το σύνολο των Κλινικών του, όπως αυτές αναγράφονται στην εκάστοτε ισχύουσα άδεια λειτουργίας τουENHC.

Ρητώς συμφωνείται ότι ο Σύλλογος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το ENHC, καθώς και για τυχόν σφάλματα κατά την τιμολόγηση των υπηρεσιών του, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων φέρει η Κλινική και οι προστηθέντες της.

2.1 Εσωτερική Νοσηλεία

Ενδεχόμενη νοσηλεία των μελών του Συλλόγου θα πραγματοποιείται σε θέση ανώτερη αυτής που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας και θα γίνεται έκπτωση 20% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Η ανωτέρω έκπτωση θα πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση του ποσού που παρέχει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας (εξαιρούνται της έκπτωσης προνομιακές τιμές πακέτων, φάρμακα, υλικά, ειδικά υλικά και αμοιβές ιατρών). Εφόσον το μέλος του Συλλόγου διαθέτει κάλυψη από ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα, θα γίνεται απορρόφηση της συμμετοχής έως 20%. Σε περίπτωση απολογιστικής κάλυψης δίδεται η δυνατότητα εξόφλησης με επιταγή, πιστωτική κάρτα, μετρητοίς, συναλλαγματική.

2.2 Εξωτερικά Ιατρεία

Τα μέλη του Συλλόγου μπορούν να εξετάζονται  στα τακτικά ιατρεία (κατόπιν ραντεβού), έναντι 20 ευρώ. Σε περίπτωση που επιθυμούν συγκεκριμένο Ιατρό (δηλ.Διευθυντή, Αν.Διευθυντή ) θα υπάρχει έκπτωση 25% επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου.

Το ENHC έχει συνάψει σύμβαση για την πλειοψηφία των εξετάσεων που διενεργούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία με τα Ασφαλιστικά Ταμεία. ‘Ετσι, κατόπιν προσκόμισης παραπεμπτικού ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ μπορούν να πραγματοποιούν αιματολογικές εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, triplex, σπινθηρογραφήματα και άλλες εξετάσεις (με συμμετοχή 15%). Στο Τμήμα Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής θα εφαρμόζεται προνομιακός τιμοκατάλογος. Όπου δεν γίνεται χρήση του Ασφαλιστικού Ταμείου θα γίνεται χρέωση ΦΕΚ για MRI – CT – Triplex, ενώ στις υπόλοιπες θα πραγματοποιείται έκπτωση 30% στον ισχύοντα ιδιωτικό τιμοκατάλογο.

Συνταγογράφηση φαρμάκων με 8 ευρώ.

 

2.3 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών θα εφαρμόζεται έκπτωση δωρεάν για επισκέψεις σε Παθολόγο -Καρδιολόγο – Χειρουργό – Ορθοπαιδικό – Ωτορινολαρυγγολόγο – Νευροχειρουργό. Σε διαγνωστικές εξετάσεις θα υπάρχει χρέωση ΦΕΚ σε MRI – CT – Triplex, ενώ οι υπόλοιπες θα πραγματοποιούνται με έκπτωση 30% στον ισχύοντα Ιδιωτικό Τιμοκατάλογο.

2.4 Μεταφορά με Ασθενοφόρο

Το ENHC θα διαθέτει τα ασθενοφόρα του στα μέλη του Συλλόγου σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών και όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από το ENHC. Σε περίπτωση που απαιτηθεί νοσηλεία του μέλους το ασθενοφόρο θα παρέχεται δωρεάν (εντός του Νομού Αττικής ).

2.4 Ταυτοποίηση

Για την εφαρμογή του παρόντος η ταυτοποίηση θα γίνεται με την την έκδοση κάρτας ή με την ταυτότητα που έχει εκδοθεί από τον Σύλλογο και την οποία το κάθε μέλος θα οφείλει να προσκομίζει σε κάθε του επίσκεψη – εισαγωγή. Για τα έμμεσα μέλη θα εκδοθεί κάρτα ENHC ή επειδή δεν διαθέτουν ταυτότητα από το Σύλλογο θα προσκομίζουν την κάρτα των άμεσων μελών καθώς και την ταυτότητά τους.  Συμφωνείται επίσης ότι όλα αυτά θα είναι σε ισχύ εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center λόγω νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών (π.χ. συνεργασία με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ).

 

2.Ισχύς – Καταγγελία

Η παρούσα σύμβαση ισχύει για δύο έτη, αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει την 25/01/2023,  ανανέωση αυτής είναι δυνατή μόνον εγγράφως κατόπιν σχετικής συμφωνίας των μερών.
Κάθε μέλος του Συλλόγου έχει ευθεία αξίωση να ζητήσει από το ENHC την υπέρ αυτού εκτέλεση της παρούσης συμβάσεως, για όσο χρόνο αυτή βρίσκεται σε ισχύ.
Η σύμβαση καταγγέλλεται ελεύθερα, ήτοι άνευ αιτίας από τα στην παρούσα συμβαλλόμενα μέρη με μονομερή έγγραφη δήλωση που γνωστοποιείται στο άλλο μέρος τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν και εφόσον έχουν εκκαθαριστεί τυχόν οικονομικές εκκρεμότητες.

Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσης, ο Σύλλογος φέρει την ευθύνη ενημέρωσης των μελών του.