Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου  2020

                                                                                         Αριθ. Πρωτ.: 1383

 

ΠΡΟΣ  ΑΞΙΟΤΙΜΟ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Κο  Τσακλόγλου  Παναγιώτη

Αξιότιμε  κύριε   Υφυπουργέ,

Στις αρχές  Ιουλίου  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση με  την Γενική Γραμματέα  του  Υπουργείου σας  κα Καρασιώτου,  με κύριο θέμα συζήτησης  την αποκατάσταση των συντάξεων των συναδέλφων συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας  του   Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ),  οι οποίοι  αποτελούν μοναδική κατηγορία συνταξιούχων  των οποίων οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά  70 %  και δεν  έχουν μέχρι σήμερα αποκατασταθεί.

Με την παρούσα μας, ζητάμε συνάντηση μαζί σας, για να σας εκθέσουμε αναλυτικά τους λόγους που συνηγορούν στην ανάγκη  άμεσης αποκατάστασης  των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος αλλά και καταβολής των αναδρομικών  του  Ν.4051/2012 και  Ν.4093/2012 για  το κρίσιμο 11μηνο και στην ανωτέρω κατηγορία συνταξιούχων.

Ειδικότερα :

Ι. Με  δεδομένο ότι  τα ως άνω αναδρομικά   για το  παραπάνω χρονικό   διάστημα τα δικαιούνται και οι συνάδελφοι – συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΑΠΤΠ/ ΕΤΑΤ στους  οποίους  έχουν επιβληθεί  όλες  ανεξαιρέτως  οι μνημονιακές περικοπές και φυσικά οι  επίμαχες μειώσεις του Ν.4051//2012 και 4093/2012 επιβάλλεται στα πλαίσια της σχετικής Υπουργικής  Απόφασης  που   επίκειται να  εκδοθεί,  να   συμπεριληφθεί  στους δικαιούχους   της  επιστροφής  των ποσών  των μειώσεων του  Ν. 4051/2012 και  Ν. 4093/2012  για το εν  λόγω 11μηνο ρητά και η κατηγορία των  συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος του  ΤΑΠΤΠ

ΙΙ.  Περαιτέρω  σας επισυνάπτουμε το σχετικό  από  29.7.2020 Υπόμνημα  στην  Γενική  Γραμματεία  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  κα Καρασιώτου  με θέμα :  «Αποκατάσταση Συντάξεων Προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK», καθώς και τα  επισυναπτόμενα  σχετικά  έγγραφα από  τα οποία  προκύπτει μεταξύ άλλων ότι  η ALPHA BANK   κατέβαλε  μέχρι και το έτος   2017   όλες  τις προβλεπόμενες  δόσεις  στο   ΕΤΑΤ  για την καταβολή των συντάξεών μας,  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3371/2005.

Με την ελπίδα  ότι  θα προβείτε άμεσα   σε  όλες τις απαραίτητες  ενέργειες και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επίλυση των ανωτέρω εξαιρετικά επειγόντων και σοβαρών ζητημάτων καθώς και   για  την καταβολή των αναδρομικών και  στις επικουρικές  συντάξεις των μελών μας, όπως και των επιδομάτων εορτών και αδείας, προκειμένου να μην  συνεχισθούν  οι  χρονοβόρες  δικαστικές ενέργειες για θέματα που έχουν  ήδη κριθεί δύο φορές από τα Ανώτατα Δικαστήρια της Χώρας.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ   ALPHA BANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                          Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ