1 Σεπτεμβρίου  2020

                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 1382

 ΠΡΟΣ   

ΑΞΙΟΤΙΜΟ YΠΟΥΡΓΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Κο   Βρούτση  Ιωάννη      

Αξιότιμε  κύριε   Υπουργέ,

Στις αρχές  Ιουλίου  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση με  την Γενική Γραμματέα  του  Υπουργείου σας                   κα Καρασιώτου, με κύριο θέμα συζήτησης την αποκατάσταση των συντάξεων των συναδέλφων συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ)  οι οποίοι  είναι και η μοναδική κατηγορία συνταξιούχων  των οποίων οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά  70 %  και δεν  έχουν μέχρι σήμερα αποκατασταθεί.

Πιο συγκεκριμένα :

Ι. Όπως  έγινε γνωστό  σε  συνέχεια του  αρ.  114  του ν  4714/2020 θα εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών η  σχετική  Υπουργική Απόφαση η οποία θα εξειδικεύει  όλες τις  λεπτομέρειες σχετικά  με τους   δικαιούχους, τους  όρους  και τον  τρόπο καταβολής των  ποσών των μειώσεων  του Ν.  4051 /2012 και Ν. 4093/2012  για  τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων

Με δεδομένο ότι  τα ως άνω αναδρομικά για το παραπάνω χρονικό διάστημα τα δικαιούνται και οι συνάδελφοι  συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  του  ΕΤΑΤ/ ΤΑΠΤΠ  στους  οποίους  έχουν επιβληθεί  όλες  ανεξαιρέτως  οι μνημονιακές περικοπές και φυσικά οι επίμαχες μειώσεις  του  Ν.4051//2012 και 4093/2012 επιβάλλεται στα πλαίσια   της σχετικής Υπουργικής  Απόφασης  που επίκειται να  εκδοθεί  να συμπεριληφθεί  ρητά  και η κατηγορία  των  συνταξιούχων προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος του ΤΑΠΤΠ,  στους δικαιούχους της επιστροφής των ποσών των μειώσεων του Ν.4051/2012 και  Ν. 4093/2012  για το εν λόγω 11μηνο.

ΙΙ.  Περαιτέρω σας επισυνάπτουμε  και το σχετικό από  29.7.2020 Υπόμνημα  στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων κα Καρασιώτου με θέμα :  «Αποκατάσταση Συντάξεων Προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος μελών του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK», καθώς και τα επισυναπτόμενα σχετικά  έγγραφα από τα οποία  προκύπτει  με ενάργεια ότι  η Τράπεζα κατέβαλε μέχρι και το 2017  όλες τις προβλεπόμενες  δόσεις  στο ΕΤΑΤ για την καταβολή των συντάξεων μας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3371/2005.

 Με την βεβαιότητα ότι θα ενσκύψετε στο – πολύ σημαντικό για τα μέλη μας  συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος – ζήτημα της αποκατάστασης των συντάξεων τους και με την ελπίδα ότι θα προβείτε , ως οφείλετε , σε όλες τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την καταβολή των αναδρομικών  του  Ν. 4051/2012 και  Ν. 4093/2012 και  στις επικουρικές  συντάξεις των μελών μας, όπως και των επιδομάτων  εορτών και αδείας, προκειμένου να μην συνεχισθούν οι χρονοβόρες δικαστικές ενέργειες  για  θέματα που έχουν  ήδη κριθεί δικαστικά .

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ALPHA BANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                          Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΦΕΚ Β’ 1688._2015

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΤΕ 89-2011

2199-2010 ΟΤΟΕ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ