Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2021

Αριθ. Πρωτ.  :  1437

Προς

  • ΕΦΚΑ, Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης &  Εφάπαξ Παροχών

Δ΄  Διεύθυνση  Επικουρικής Ασφάλισης  τ. ΕΤΕΑΕΠ  Πειραιώς αρ: 9-11

Υπόψη :

κ. Αθανασίου , Προϊστάμενου   Διεύθυνσης

Κύριοι,

Σε συνέχεια των από 28.9.2020 και 1.10.2020 επιστολών μας αλλά και των τηλεφωνικών επικοινωνιών μας ζητάμε άμεση συνάντηση μαζί σας προκειμένου να βρεθούν λύσεις για την αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων των μελών μας όσον αφορά κυρίως τα κάτωθι ζητήματα :

α) μη καταβολή κανενός ποσού επικουρικής σύνταξης σε μέλη μας , λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των καταστατικών διατάξεων του ΤΑΠΤΠ και παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει εισφορές και  δη αυξημένες  για επικουρική σύνταξη καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού τους βίου

β) μη συνυπολογισμό του χρόνου επικουρικής ασφάλισης σε ασφαλισμένους μέλη μας που εργάστηκαν μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα

γ) Μη ορθή εφαρμογή του καταστατικού του ΤΑΠΤΠ και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ αυτού όσον αφορά τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων που εξέρχονται από την Τράπεζα μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων για την λήψη πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ – Χορήγηση αντιγράφου της υπ΄ αριθμ. 663/94/2014 απόφαση του ΔΣ του ΕΤΕΑΕΠ και της σχετικής γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Ταμείου, την οποία παρά το γεγονός ότι την έχουμε ζητήσει επανειλημμένως δεν μας έχει χορηγηθεί

δ) Μη κοινοποίηση σε ορισμένα μέλη μας της απόφασης απονομής  της επικουρικής τους σύνταξης και μη συνυπολογισμό του χρόνου  στρατιωτικής τους  θητείας,  τον οποίο όμως έχουν αναγνωρίσει σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.

Πρόθυμοι για οποιαδήποτε διευκρίνηση .

 

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων ALPHA BANK

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ