Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2020

                                                                                                            Αριθ. Πρωτ.:  1406

Προς   τον

e– ΕΦΚΑ

Γενική  Δ/νση  Καταβολής  Παροχών Υγείας

Διεύθυνση  Λοιπών Παροχών

Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών  Παροχών,

Μενάνδρου αρ.43, Αθήνα

 

Αξιότιμη κα Διευθύντρια,

Με δεδομένο ότι εντός του μηνός Οκτωβρίου θα καταβληθούν τα αναδρομικά και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος για το χρονικό διάστημα από 11.6.2015  έως και 12.5.2016  , παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου σε συνεργασία με την εταιρία UNISYSTEM  που είναι υπεύθυνη για το μηχανογραφικό σύστημα του τ.ΤΑΠΤΠ μέχρι την μετάπτωση του στο μηχανογραφικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ να μην υπάρχει οποιαδήποτε καθυστέρηση καταβολής των ως άνω αναδρομικών στη μέλη μας που ήταν μεν συνταξιούχοι προσυνταξιοδοτικού  καθεστώτος το παραπάνω κρίσιμο χρονικό διάστημα , σήμερα όμως είτε είναι ήδη συνταξιούχοι κύριας σύνταξης είτε έχουν καταθέσει αίτηση για κύρια σύνταξη .

Τέλος, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τις εγκυκλίους – έγγραφα της υπηρεσίας σας και του Διοικητικού Συμβουλίου του e- ΕΦΚΑ σχετικά με τις ενέργειες που προβαίνει η Διεύθυνσή σας όταν ο συνταξιούχος προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος αιτείται κύριας σύνταξης.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων   ALPHA BANK

 

     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                  Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ