Αριθ. Πρωτ.: 1265
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Προς
τον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων
κ.  Ιωάννη Βρούτση

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Μετά και την έκδοση  των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  οι οποίες ακύρωσαν  τις υπουργικές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 4387/2016 σχετικά με τον υπολογισμό και επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών μας συντάξεων αλλά και σε συνέχεια  της νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχετε δηλώσει ότι θα αναλάβετε ώστε να οικοδομηθεί ένα δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα  σας ζητάμε  να ορίσετε συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ του Συλλόγου μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τα ειδικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι μέλη μας (συνταξιούχοι της ALPHA BANK και του τ.ΤΑΠΤΠ) οι συντάξεις των οποίων (κύριες , επικουρικές και συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος)   έχουν σε πολλές περιπτώσεις μειωθεί ακόμα και 70% με αποτέλεσμα να παραβιάζονται πλήθος συνταγματικών αρχών και διατάξεων, ο πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος αλλά και παλαιότερες αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ (2199/2010 , 2287/2-2015 ,2288/2015) .

Στην παραπάνω συνάντηση δεσμευόμαστε να σας εκθέσουμε αναλυτικά τις εμπεριστατωμένες προτάσεις – θέσεις μας , υποβάλλοντας και σχετικό υπόμνημα  προς διασφάλιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών  δικαιωμάτων των μελών μας  και  αποκατάσταση των συντάξεων  τους .

 

Με εκτίμηση,

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ALPHA BANK

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Επιστολή Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση.