Αριθ. Πρωτ.: 1282
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019

Προς
τον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών  Υποθέσεων
κ.  Ιωάννη Βρούτση

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια  της   με αριθμ. πρωτ.  5038/3899/5.11.2019 επιστολής  μας  για   τον καθορισμό συνάντησης  εκπροσώπων του  Συλλόγου μαζί σας, προκειμένου να  σας εκθέσουμε    τα σημαντικά  ζητήματα  που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι μέλη μας – σχετικά με τις   κύριες, επικουρικές συντάξεις τους  αλλά και τις συντάξεις προσυνταξοδοτικού καθεστώτος,- συνάντηση, η οποία  μέχρι  σήμερα  δεν έχει ορισθεί, επανερχόμαστε  με την παρούσα μας και αιτούμαστε εκ νέου να μας  ορίσετε  το συντομότερο  δυνατόν  συνάντηση  με σκοπό να σας  εκθέσουμε διεξοδικά τις θέσεις μας για την διασφάλιση των ασφαλιστικών και  συνταξιοδοτικών μας  δικαιωμάτων,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  :

  • Με τους Ν.3986/2011, 4024/2011, 4051/2012, 4052/2012 και 4093/2012, οι συντάξεις μας κύριες–επικουρικές- προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος έχουν μειωθεί  σημαντικά  (  βλ. ΣτΕ  2287/2015 και  επ).
  • Από 1.1.2019 κατ’ εφαρμογή του Ν.4387/2016 οι κύριες συντάξεις μας   επανυπολογίστηκαν  αυθαίρετα και παράνομα  χωρίς την  έκδοση  ουδεμίας  τροποποιητικής συνταξιοδοτικής απόφασης, με αποτέλεσμα την περαιτέρω μείωση τους.
  • Από 1.6.2016  οι επικουρικές μας συντάξεις  επανυπολογίστηκαν παράνομα και αντισυνταγματικά σε συνέχεια του αρ. 96  του Ν. 4387/2016  με αποτέλεσμα  να μειωθούν  ακόμα και κατά  70%  έναντι της σύνταξης που δικαιωθήκαμε  κατά την αποχώρηση  μας από την  Τράπεζα, παρά τις υψηλές εισφορές που έχουμε αποδώσει   διαχρονικά τόσο εμείς όσο και η Τράπεζα.
  • Οι πρόσφατες αποφάσεις του  ΣτΕ  1890/2019 και  1891/2019  που ακύρωσαν τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για τον επανυπολογισμό των  κύριων και επικουρικών  συντάξεων κατ’  εφαρμογή  του Ν. 4387/2016. Ειδικότερα  η  υπ’ αριθμ.  1890/2019  απόφαση  ΣτΕ εκδόθηκε σε συνέχεια Αίτησης Ακύρωσης που άσκησε ο Σύλλογος μας  με την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ και άλλα  συνταξιουχικά σωματεία.
  • Από 1.6.2016 οι συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος επαναϋπολογίστηκαν αυθαίρετα με ποσοστό  αναπλήρωσης 1,75 %  παρά τις αυξημένες  εισφορές που καταβάλλαμε  και οι  εμείς ως ασφαλισμένοι και η  Τράπεζα, για την συνέχιση  χορήγησης   των προσυνταξιοδοτικών  από  το ΕΤΑΤ (  ΣτΕ   2199/2010).

Σημειώνουμε ότι  όσον αφορά   στις  επικουρικές μας συντάξεις, τον αυθαίρετο  τρόπο αναπροσαρμογής τους για τους συνταξιούχους προερχομένους από το  ΤΑΠΤΠ και τις   σημαντικές μειώσεις   που έχουν  υποστεί, τα  καταδείξαμε και  ενώπιον  του  Διοικητή  του  ΕΤΕΑΕΠ κ. Ευάγγελο Κωνσταντίνου  και Υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ  κ. Νικόλαο Παγώνη , σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε  μαζί τους  στις  3.12.2019   και στην  οποία δεσμευτήκαν  ότι θα  σας  ενημερώσουν  πάραυτα    και διεξοδικά   για  όλα τα φλέγοντα   θέματα που  απασχολούν  τους  συνταξιούχους μέλη μας και  κυρίως  για την   μεγάλη  μείωση των  επικουρικών  μας συντάξεων παρά  τις αυξημένες  εισφορές που έχουν καταβληθεί   διαχρονικά, παραμέτρους που θα πρέπει να λάβετε  υπόψη σας  στο υπό  διαμόρφωση ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Αναμένοντας  να ορίσετε άμεσα συνάντηση.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ALPHA BANK

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

1282_05,12,2019 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.ΒΡΟΥΤΣΗ