Αθήνα 11/1/2016

Αρ. Πρωτ. Τ01/680/25

 

ΘΕΜΑ: Αιτήσεις εξαίρεσης και επιστροφής κρατήσεων κύριας και επικουρικής σύνταξης

ΣΧΕΤ.: Η από 25/11/2015 εξώδικος δήλωσή σας (βλ. Εφημερίδα του Συλλόγου μας, φύλ. 24, σελ. 4) που μας κοινοποιήθηκε στις 4/12/2015.

 

Σε απάντηση του εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η Δ/νση Παροχών, έχει ήδη απευθύνει σχετικό ερώτημα για το θέμα στο Υπουργείο Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναμένεται απάντηση για το περιεχόμενο της οποίας και θα σας ενημερώσουμε.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ