ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Αφορά παλαιούς συνταξιούχους που είχαν Κυρια (ΙΚΑ) και Επικουρική πάνω από 1300 ευρώ μεικτά.

Από τον Ιούνιο του 2020 η Επικουρική σύνταξη θα επανέλθει στο ύψος του 2016.

Τα μειωμένα ποσά Κύριας σύνταξης που καταβλήθηκαν σήμερα 22/05 κατόπιν επικοινωνίας με τον ΕΦΚΑ οφείλεται στα αυξημένα ποσά Επικουρικής σύνταξης που θα καταβάλλονται στις 02/06/2020.

Η παραπάνω αύξηση της Επικουρικής οδήγησε στην αύξηση του συνολικού εισοδήματος κατ’ επέκταση στην αύξηση του φόρου.

Επιπλέον στην πληρωμή του Ιουνίου του 2020 εφαρμόστηκε για όσους συνταξιούχους βγήκαν στην σύνταξη από 01/01/2017 η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του Ν4387/2016 μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ για την ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων.

ΕΦΚΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Η πληρωμή του προσυνταξιοδοτικου βοηθήματος θα καταβληθεί κανονικά στις 29/05/2020.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΕ

Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, μέσα στον Ιούνιο του 2020 αναμένεται η δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης της 10 Ιανουαρίου 2020 σχετικά με τις περικοπές που επιβλήθηκαν με τους αντισυνταγματικούς νόμους 4051/2012 και 4093/2012.
Το σκεπτικό της ως άνω απόφασης θα καθορίσει τα ποσά των αναδρομικών των συντάξεων (Κύριας, Επικουρικής, Προσυνταξιοδοτικου) καθώς και τον τρόπο και χρόνο στον οποίο θα καταβληθούν στους συνταξιούχους.
Σε κάθε περίπτωση σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες το ΣΤΕ προσανατολίζεται στην άποψη ότι οι παραπάνω περικοπές είναι παράνομες ΜΟΝΟ για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016 και ότι οι συνταξιούχοι που έχουν ασκήσει αγωγές θα δικαιούνται ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ μόνο για το ως άνω χρονικό διάστημα.

ΤΟ Δ.Σ.