Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

                                                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 1007

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από συνεχείς πιέσεις και πολλές ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου μας προς τους αρμόδιους φορείς, κατορθώσαμε και επιτύχαμε επιτέλους την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών (καμένα).

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ τ.ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ 

Όπως γνωρίζετε η διαδικασία εκκαθάρισης και εξόφλησης των καμένων πρωτότυπων παραστατικών έχει καθορισθεί με σχετικές αποφάσεις  του τέως Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Ι. Βρούτση

Ειδικότερα, με τη με αριθμό Γ/Φ21230/4759/390/20-02-2014 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση , προβλέφθηκε η πληρωμή των καμένων πρωτότυπων παραστατικών με την προσκόμιση αντιγράφων επικυρωμένων από τον εκδότη τους.

Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι, μεταξύ των οποίων και οι συνταξιούχοι της ALPHA BANK  σε εκτέλεση σχετικών ανακοινώσεων του πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, υπέβαλαν αντίγραφα των καμένων παραστατικών

Μετά από συνεχείς πιέσεις και του Σωματείου μας η εκκαθάριση, όσων επικυρωμένων από τον εκδότη τους παραστατικών υπεβλήθησαν στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ , έχει ολοκληρωθεί από τον ΤΑΑΠΤΓΑΕ και εκκρεμεί το τελικό στάδιο πριν την εξόφληση τους από τον ΕΟΠΥΥ . Εντός του Ιουνίου ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ ότι θα εξοφληθούν οφειλές ύψους 800 .000 και πλέον ευρώ .

Aκόμα οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν αναλάβει την επίλυση από τον ΕΟΠΥΥ του πολύ σημαντικού θέματος που αφορά την απόδοση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών σε ασφαλισμένους του τ. ΤΑΑΠΤΓΑΕ (μεταξύ των οποίων και μελών του Συλλόγου) κατά το μεταβατικό στάδιο Νοεμβρίου 2012 – Μαρτίου 2013 όταν και  πολλοί από εμάς καταθέσαμε τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονταν μέχρι τότε, οι δε υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τα παρέλαβαν ανεπιφύλακτα και σήμερα  αρνούνται την καταβολή τους, επικαλούμενοι κατάθεση ελλιπών δικαιολογητικών.

                                                                          Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων                                                                  ALPHA BANK

                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ