Αρ. Πρωτ. 1248

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Συνάδελφοι,

 Όπως γνωρίζετε από τον μήνα Δεκέμβριο του 2018 οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης στερούμασταν παντελώς της οιασδήποτε δυνατότητας πρόσβασης στα ενημερωτικά σημειώματα της σύνταξής μας . Ταυτόχρονα , ο ΕΦΚΑ ενώ είχε ανακοινώσει ότι είχε προχωρήσει  στην «αναπροσαρμογή»  των κύριων συντάξεων  μας εφαρμόζοντας επ’ αυτών τις ρυθμίσεις του εν άρθρου 14 και   33 του Ν.  4387/2016 μέχρι σήμερα  δεν μας έχει κοινοποιήσει οποιαδήποτε διοικητική πράξη “αναπροσαρμογής” των  κύριων  συντάξεων,  ούτε φυσικά μας έχει γνωστοποιήσει καθοιονδήποτε τρόπο τις παραμέτρους , τους κανόνες, τα κριτήρια και τα δεδομένα που έχουν ληφθεί υπόψη για τον «επανυπολογισμό» της σύνταξής τους.

 Για την διασφάλιση των δικαιωμάτων  μας ο Σύλλογος κοινοποίησε τον Μάρτιο του 2019  εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Διοικητή του ΕΦΚΑ καταγγέλλοντας την αδικαιολόγητη  καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων διοικητικών πράξεων και ενημερωτικών σημειωμάτων κύριας σύνταξης  ζητώντας παράλληλα να μας γνωστοποιηθούν τα ανωτέρω . Το  ίδιο  άλλωστε  αίτημα  διατύπωσε και  πρόσφατα σε συνάντηση  του νομικού μας συμβούλου με το νυν Διοικητή  ΕΦΚΑ κ.  Χάλαρη  με σκοπό την  επίλυση   καίριων  ζητημάτων  στις κύριες συντάξεις και στις συντάξεις  προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Τελικά, μετά από πολύμηνη αναμονή, μόλις χθες αναρτήθηκαν στον ιστότοπο  του  ΕΦΚΑ τα μηνιαία  ενημερωτικά σημειώματα της πληρωμής  σύνταξης μηνός  Ιανουαρίου 2019 στα οποία αποτυπώνονται  τόσο το  παλαιό ποσό της  κύριας σύνταξης  (μεικτό και  καθαρό)  όσο και το  νέο  ποσό   αυτής (μεικτό και καθαρό)  που  προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό  του  νόμου Κατρούγκαλου από 1/1/2019. Επίσης  αποτυπώνεται και η συνολική προσωπική  διαφορά της σύνταξης μας  καθώς και το  τελικό πληρωτέο  ποσό.

Αναφορικά στην προσωπική διαφορά σημειώνουμε προς  διευκόλυνση σας,  ότι αν

Ι.  το ποσό της  παλαιάς καταβαλλόμενης σύνταξης (μετά την αφαίρεση του συνόλου των μνημονιακών περικοπών) είναι μεγαλύτερο από το ποσό της επανυπολογισμένης σύνταξης  τότε το  επιπλέον ποσό θα συνεχίζει να καταβάλλεται  ως προσωπική  διαφορά και θα συμψηφίζεται  με  τυχόν αυξήσεις που θα χορηγηθούν   από το  έτος 2023 και εφεξής,

Επομένως προσοχή ! οι συνάδελφοι αυτής της κατηγορίας (η πλειοψηφία των συνταξιούχων μας) που θα δουν ως προσωπική διαφορά ένα ποσό χωρίς το πρόσημο (-) αυτό σημαίνει ότι μετά τον επανυπολογισμό η “νέα” σύνταξή τους είναι χαμηλότερη αλλά λόγω της πρόβλεψης του νόμου δεν θα τους περικοπεί αλλά θα καταβάλλεται το επιπλέον ποσό ως προσωπική διαφορά( βλ. και  σελ. 2η  σελίδα  των ενημερωτικών σημειωμάτων «ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ» περ. 3).

ενώ αν :

ΙΙ. το  ποσό  της επανυπολογισμένης σύνταξης  είναι   μεγαλύτερο  από  της παλαιάς καταβαλλόμενης σύνταξης (μετά τις μνημονιακές περικοπές) τότε  το ποσό  της παλαιάς καταβαλλόμενης θα προσαυξάνεται   κατά  το   1/5   της   αναγραφομένης προσωπικής  διαφοράς σταδιακά και ισόποσα   εντός   5ετίας   αρχής  γενομένης από  τη  1.1.2019 έως και το  2023.

Επομένως ΠΡΟΣΟΧΗ !  οι  συνάδελφοι  συνταξιούχοι  αυτής της κατηγορίας αν και  θα  βλέπουν  στα  ενημερωτικά σημειώματα  της  σύνταξης τους,  στο πεδίο της προσωπικής   διαφοράς ένα  αρνητικό πρόσημο  (-)  ουσιαστικά θα λάβουν  αύξηση στην καταβαλλόμενη “παλαιά” ΄συντάξη,  η οποία για εφέτος  θα ανέρχεται στο  1/5  της  συνολικής προσωπικής διαφοράς που τους προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό ( βλ. και  σελ. 2η  σελίδα  των ενημερωτικών σημειωμάτων «ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ» περ.4)

 Ακόμη σημειώνουμε ότι η παραπάνω ανάρτηση των  ενημερωτικών σημειωμάτων  σύνταξης δεν αποτελεί  τροποποιητική απόφαση  σύνταξης  και επομένως η διοίκηση  δεν  συμμορφώνεται με το Πόρισμα  του  Συνηγόρου του Πολίτη  για   άμεση   γνωστοποίηση  ατομικών   διοικητικών πράξεων   (τροποποιητικών αποφάσεων σύνταξης) σε αντίθεση με όσα είχε  εξαγγείλει ο   Υπουργός Εργασίας  στο  τελευταίο  δελτίο τύπου της  1.10.2019.

Η αναφορά στη δεύτερη σελίδα του ενημερωτικού σημειώματος κάποιων από των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στον επανυπολογισμό της σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί και δεν αποτυπώνει όλα τα δεδομένα που λήφθηκαν υπόψη ούτε τον  αναλυτικό τρόπο υπολογισμού της επανυπολογισθείσας σύνταξης. Η παραπάνω γνωστοποίηση τροποποιητικής ατομικής διοικητικής πράξης – συνταξιοδοτικής απόφασης θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη λόγω της πληθώρας των στοιχείων που πρέπει να ληφθούν υπ΄όψιν και της πολυπλοκότητας των υπολογισμών που απαιτούνται , η έλλειψη των οποίων παρεμποδίζει τους συνταξιούχους από την άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας.

Τέλος, όσον αφορά στην εξαγγελθείσα  δυνατότητα  υποβολής αίτησης –  ένστασης  στα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα  σύνταξης  μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ από 15-10-2019 ,  σας  ενημερώνουμε ότι όταν θα αναρτηθεί  σχετική πλατφόρμα θα σας ενημερώσουμε για  τις ενδεδειγμένες ενέργειες για την καλύτερη διασφάλιση  των  δικαιωμάτων  μας  (απαραίτητες επιφυλάξεις που πρέπει να   διατηρήσουμε , δικονομικές δυνατότητες  και προθεσμίες, περιεχόμενο κα).

Κατόπιν των ανωτέρω ο Σύλλογος μας θα αποστείλει  και νέα   εξώδικη διαμαρτυρία    προς τον αρμόδιο Υπουργό σε συνέχεια  των  από 5-3-2019 και 13-6-2019 επιστολών μας, ζητώντας άμεση  συνάντηση μαζί του εμμένοντας στην ανάγκη έκδοσης  τροποποιητικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων και τονίζοντας  παράλληλα το παράνομο του επανυπολογισμού  για τους λόγους  που έχουν αναλυτικά εκτεθεί στις σχετικές αιτήσεις Ακύρωσης ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας .

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η παρούσα ανακοίνωση αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση των θεμάτων που τίθενται από την ανάρτηση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Ιανουαρίου 2019 και για κάθε νεότερο θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                   Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

Υ.Γ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΕΦΚΑ-www.efka.gr  με  τους κωδικούς του TAXIS

 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ