ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από πιέσεις που ασκήθηκαν από τον Συνήγορο του Πολίτη προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και τον Υφυπουργό Εργασίας προκειμένου να υπάρξει από την πλευρά τους ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή των ποσών που παρανόμως παρακρατήθηκαν από τις συντάξεις μας ως εισφορές του Κλάδου Ασθενείας αλλά μετά και την κατάθεση πληθώρας αιτήσεων των μελών του συλλόγου μας αλλά και άλλων συνταξιούχων  ο ΕΦΚΑ εξέδωσε σχετική εγκύκλιο (1368091/17.10.2017)  σύμφωνα με την οποία  η επιστροφή των ποσών που αφορούν υγειονομική περίθαλψη θα γίνει μηχανογραφικά κατά την πληρωμή συντάξεως μηνός Δεκεμβρίου 2017

Ακόμα στις 19-10-2017 με αντίστοιχο έγγραφο του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών του ΕΦΚΑ δόθηκε εντολή στους αρμοδίους υπαλλήλους να προβούν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν τα αναλογούντα ποσά στις συντάξεις Δεκεμβρίου 2017.

Μετά την έκδοση των ανωτέρω από 17-10-2017 και 19-10-2017 εγγράφων του ΕΦΚΑ και των σχετικών οδηγιών δεν είναι πλέον αναγκαία η κατάθεση των αιτήσεων .

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ