Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017                                                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 1053

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε αιτήσεις για την επιστροφή των επιπλέον ποσών της σύνταξης που παρακρατήθηκαν από 1.11.2011 έως και 30.6.2016.

Α) Αίτηση Νο 1 – ΕΦΚΑ

Αφορά συνταξιούχους ( πρώην ΙΚΑ).

Θα πρέπει να κατατεθεί στο υποκαταστήμα ΙΚΑ της περιοχή σας (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ).

Β) Αίτηση Νο 2 – ΕΦΚΑ

Αφορά προσυνταξιοδοτικούς ( πρώην ΕΤΑΤ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Μόνο όσοι έχουν αριθμό απόφασης.

Θα πρέπει να κατατεθεί στον ΕΦΚΑ (Τμήμα Προσυνταξιοδοτικών Παροχών), Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 5, Τ.Κ. 10431 Αθήνα, 4ος όροφος.

Όταν ταχυδρομηθεί θα πρέπει να τηλεφωνείτε στα τηλ. 210-5274390 & 210-5274386 και να ζητάτε τον αριθμό πρωτοκόλλου.

ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΟΣΟΙ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΔΥΟ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι αιτήσεις πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2017 (από 1.1.2018 παραγράφεται).

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ