Αριθ. Πρωτ. 1269
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2019

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Του  σωματείου με την επωνυμία “Σύλλογος  Συνταξιούχων  Alpha Bank που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Ιπποκράτους αρ. 8  όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΠΡΟΣ

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39  και εκπροσωπείται νόμιμα.

———————————————-

Όπως σας είναι γνωστό, μετά από επανειλημμένες οχλήσεις, έντονες διαμαρτυρίες και παραστάσεις μας στα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη σας εξοφλήθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους οι πραγματοποιηθείσες τα έτη 2011- 2012 δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ – Τομέας ΤΑΠΠΤΠΓΑΕ ΑΕ, που εντάχθηκε από 12-11-2012 στον ΕΟΠΥΥ.

Μάλιστα με συνεχείς νομοθετικές διατάξεις ο ΕΟΠΥΥ χρηματοδοτήθηκε από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Ρητά δε προβλέφθηκε ότι οι οφειλές στους ασφαλισμένους θα εξοφληθούν στο 100% και μάλιστα κατά προτεραιότητα καθώς για την καταβολή τους δεν υφίστανται άλλες προϋποθέσεις, όπως ορίζονται για τους ιδιώτες παρόχους υγείας (εκπτώσεις, έλεγχοι κ.α.).

 

Παρά τα ανωτέρω διαπιστώσαμε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες σας δεν έχουν προβεί στην πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων συνταξιούχων – μελών μας με το ποσό που δικαιούται ο καθένας, παρά το γεγονός ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τους ζητηθήκαν (για δεύτερη φορά, λόγω καταστροφής των πρωτότυπων στην πυρκαγιά στο κτίριο του ΤΑΠΠΤΠΓΑΕ στη Χαρ. Τρικούπη το 2012).

Παραθέτουμε ενδεικτικά πίνακα των μελών μας με το συνολικό ποσό των ιατρικών δαπανών που κατέβαλαν εξ ιδίων και μέχρι σήμερα δεν τους έχει καταβληθεί παρά το γεγονός ότι τόσο κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου όσο και ως συνταξιούχοι έχουν καταβάλλει υψηλότατες εισφορές για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη :

 

Α/Α ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΑΜΚΑ ΣΥΝ. ΠΟΣΟ
1
2
3
4.

 

Σημειώνεται ότι μετά και από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη δεσμευτήκατε ότι θα καταβάλλετε σε όλους τους δικαιούχους ακέραιες όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς αυτούς.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αδικαιολόγητη και υπέρμετρη καθυστέρηση στην καταβολή των δαπανών των ανωτέρω μελών – ασφαλισμένων σας, που σχετίζονται με την κάλυψη επιτακτικών και μη επιδεχόμενων άλλης καθυστέρησης ιατροφαρμακευτικών αναγκών τους και σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις δέουσες ενέργειες ώστε εντός του 2019 να τους καταβληθούν τα σχετικά ποσά – ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς αυτούς.

Φυσικά έχουμε νομίμως εξουσιοδοτηθεί από τα ως άνω μέλη μας να σας παράσχουμε οποιαδήποτε ενημέρωση και να ασκήσουμε όλα τα δικαιώματα τους σε περίπτωση περαιτέρω καθυστέρησης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39  και εκπροσωπείται νόμιμα, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του,

 

Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων ALPHA BANK

              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ          O ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                    Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΕΟΠΥΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ