Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος μας, με επιστολές και παραστάσεις από τον Ιανουάριο του 2013, έχει κινηθεί προς τους αρμόδιους φορείς.

Σας γνωστοποιούμε την τελευταία επιστολή και θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση για τις περαιτέρω ενέργειες.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ