Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι προχωρήσαμε στην αποστολή κατεπείγουσας Εξώδικης Δήλωσης προς την Προεδρο του ΕΤΑΤ κα Αφροδίτη Χαρίση, προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ και την Κυβερνητική Επίτροπο που τους καθιστούμε υπεύθυνους για την οποιαδήποτε μεταφορά χρηματικού ποσού στο ΕΤΕΑ ανερχόμενου σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (€ 50.000.000).

Επιπλέον απαιτούμε την ανάκληση προηγούμενης απόφασης του ΕΤΑΤ προς ΕΤΕΑ για την επιστροφή αντίστοιχου ποσού.

Σε διαφορετική περίπτωση δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη και επιβεβλημένη ενέργειά μας συμπεριλαμβανομένης και της απόδοσης ποινικών και αστικών ευθυνών, προκειμένου να προστατεύσουμε την περιουσία του Ταμείου του ΕΤΑΤ και την διασφάλιση των εν γένει δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.