Αθήνα, 13 Απριλίου 2020
Αρ. Πρωτ.: 1334

ΕΝΩΠΙΟΝ

ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

– Του σωματείου  με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιπποκράτους αρ.8), όπως εκπροσωπείται νομίμως. (ΑΦΜ 090249521, Δ.Ο.Υ Δ’ ΑΘΗΝΩΝ)

Tης Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του “Συλλόγου Συνταξιούχων ΑLPHA BANK”  που εκλέχθηκε από την Γενική Συνέλευση της 19-2-2020.

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρία “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΕΛΤΑ” που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 60 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποίηση:

Στην Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία “Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ” που εδρεύει στο Μαρούσι, Λεωφ.Κηφισίας αρ. 60 και εκπροσωπείται νόμιμα

——————————————————————-

Το σωματείο μας έχει καταχωρηθεί νομίμως στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμ. 16.253 . Μέλη του σωματείου είναι , σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού όσοι από τους πρώην εργαζόμενους στην ALPHA BANK συνταξιοδοτούνται. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού κάθε τρία έτη διενεργούνται οι αρχαιρεσίες του σωματείου για την ανάδειξη μεταξύ άλλων των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Οργάνων Διοίκησης , Ελέγχου και εκπροσώπησης του Συλλόγου.

Με την από 19-2-2020 απόφαση της Γενικής μας Συνέλευσης αποφασίσθηκε η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού μας συμβουλίου για την 16-3-2020. Σύμφωνα δε με τα άρθρο 19 του Καταστατικού μας, η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες δύναται να γίνει και ταχυδρομικώς, σύμφωνα με την αναλυτική διαδικασία που προβλέπεται στο ως άνω άρθρο. Σημειωτέον ότι μεγάλο μέρος εκ των 2.900 μελών μας συμμετέχει στις αρχαιρεσίες μέσω ταχυδρομείου, όπως είναι ευνόητο λόγω του ότι ο Σύλλογός μας έχει μέλη συνταξιούχους σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Προκειμένου η ταχυδρομική ψηφοφορία να είναι επιτυχής, το οποίο προϋποθέτει την έγκαιρη διανομή των ταχυδρομικών ψηφοδελτίων και την έγκαιρη παραλαβή αυτών από την Εφορευτική Επιτροπή, το Δ.Σ του Συλλόγου μας ήδη από την 7η Ιανουαρίου 2020 ζήτησε από την εταιρία σας την αποστολή προσφοράς για 2.000 φακέλους με προπληρωμένο τέλος Α΄ προτεραιότητας εσωτερικού (33Χ23 ) με το λογότυπο του συλλόγου και για 3.000 μεσαίους (23Χ16) φακέλους με προπληρωμένο τέλος. Εν συνεχεία, η εκπρόσωπός σας μας έστειλε την σχετική προσφορά, βάσει της οποίας την 9/1/2020 υπογράψαμε σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό, βάσει του οποίου έχουμε ήδη προκαταβάλει για τις υπηρεσίες σας το ποσό των 10.724 ευρώ ενώ για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών χρησιμοποιήθηκαν και αντίστοιχοι φάκελοι με προπληρωμένο τέλος που είχαμε προμηθευθεί παλαιότερα αξίας 3.000 ευρώ.

Η εκλεγείσα την 19-2-2020 Εφορευτική Επιτροπή του Συλλόγου απέστειλε στις 26-2-2020 στα μέλη της με ταχυδρομείο τους ως άνω φάκελους με προπληρωμένο τέλος Α προτεραιότητας εσωτερικού 33×23 με το λογότυπο του συλλόγου (σύμφωνα με την σχετική παραγγελία προς τα ΕΛΤΑ ) κάθε ένας από τους οποίους περιέχει το ενιαίο πανελλαδικό ψηφοδέλτιο, έντυπο οδηγιών, τον φάκελο ψηφοφορίας, τον φάκελο αποστολής (23×16) με προπληρωμένο τέλος, και με το όνομα του αποστολέα – μέλους στην αριστερή πλευρά και στην θέση του παραλήπτη” ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK, POST RESTANTE –KENΤΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ- ΑΙΟΛΟΥ 100 10200- ΑΘΗΝΑ.

Ωστόσο, παρά τις διαβεβαιώσεις σας για αποστολή του ως άνω εκλογικού υλικού στους παραλήπτες εντός 3 ημερών όπως εξάλλου διαφημίζετε και στον ιστότοπο σας περί “εύκολης – γρήγορης και ασφαλούς αποστολής“, το πρώτο πενθήμερο του Μαρτίου γίναμε αποδέκτες πολλών παραπόνων για μη λήψη των σχετικών φακέλων (πριν δηλαδή την εξάπλωση του κορωνοϊου) ενώ πολλοί συνάδελφοι μας ενημέρωσαν όταν έλαβαν το σχετικό φάκελο μέχρι και είκοσι και πλέον ημέρες αργότερα, ενώ συνταξιούχοι μέλη μας μας ενημέρωσαν ότι δεν το έχουν λάβει μέχρι σήμερα  . Ακόμη δε μεγαλύτερη καθυστέρηση από εκείνην της διανομής των ψηφοδελτίων έχει λάβει χώρα αναφορικά με την αποστολή τους από τα κέντρα διαλογής στο Κεντρικό Ταχυδρομείο στο οποίο μέχρι σήμερα όπως μας ενημέρωσαν έχουν φθάσει μόλις 400 Ταχυδρομικά ψηφοδέλτια, μολονότι αναμένονται τουλάχιστον 2.000 ταχυδρομικά ψηφοδέλτια.

Επειδή για την καθυστέρηση στην αποστολή και διανομή των ως άνω φακέλων είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Επειδή η έγκαιρη και γρήγορη διανομή και παράδοση των ταχυδρομικών ψηφοδελτίων αποτελούσε ουσιώδη όρο της μεταξύ μας συμφωνίας, για την μη εκτέλεση της οποίας έχετε καταστεί προ πολλού υπερήμεροι.

Επειδή η μεγάλη καθυστέρηση της συγκέντρωσης των ταχυδρομικών ψηφοδελτίων θέτει εν αμφιβόλω το κύρος της όλης εκλογικής διαδικασίας.

Επειδή κατ’ επανάληψη έχετε αγνοήσει τις προφορικές οχλήσεις των εκπροσώπων μας για τήρηση των συμβατικών σας υποχρεώσεων.

 

Για τους λόγους αυτούς

και με την επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

κατόπιν αιτήματος και πολλών εκ των μελών μας που μας έχουν κατακλύσει με μηνύματα διαμαρτυρίας

-διαμαρτυρόμαστε για την αδιανόητη αντισυμβατική συμπεριφορά σας

σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις ενέργειες για την άμεση αποστολή στο Κεντρικό Ταχυδρομείο στη  θυρίδα του Post Restante του Συλλόγου των φακέλων των μελώv μας, το αργότερο μέχρι την 24/04/2020,

 σας δηλώνουμε πως θα προβούμε  σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διασφάλιση των δικαιωμάτων του Συλλόγου και των μελών μας έναντι της εκ μέρους σας υπαίτιας αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών σας υποχρεώσεων, καθώς και για την αποκατάσταση της προκαλούμενης από εσάς ζημίας.

 

 

Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων ALPHA BANK

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε.ΜΩΡΑΙΤΗ                                          Ο.ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Για την ΚΕΕ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ