ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΡΘΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ
ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΑΠΤΠ- ΕΦΚΑ

Αφορά προσυνταξιοδοτικούς που έκαναν αίτηση για προσυνταξιοδοτική παροχή από 1/1/2017
που δημιουργήθηκε ο ΕΦΚΑ και στην συνταξιοδοτική απόφαση που τους κοινοποιήθηκε
δεν συνυπολογίστηκαν κατά τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών τους
το ειδικό επίδομα και το οικογενειακό (διαζευγμένους).

(Ανακοίνωση 1369/8.7.2020, Δελτίο Τύπου 23/6/2020).

Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

ΤΟ Δ.Σ.

 Συν.  ΕΝΣΤΑΣΗ