ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Όσοι από τους συναδέλφους έχουν λάβει από το ΤΑΠΤΠ την «ΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ» που αφορά την παροχή αποζημίωσης τέκνου του άρθρου 31 παρ. 9 του Καταστατικού του ΤΑΠΤΠ δεν πρέπει να υπογράψουν το σχετικό έγγραφο μέχρι αύριο το απόγευμα που θα έχετε τις σχετικές οδηγίες μας.