Αγαπητοί συνάδελφοι,

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24-6-2020, συνάντηση με την Διευθύντρια Παροχών και Υγείας κα Φουρνάρου στην οποία οι εκπρόσωποι του Συλλόγου της θέσαμε τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ζητώντας παράλληλα την άμεση διευθέτησή τους .

Η συζήτηση με την κα Φουρνάρου  κράτησε πάνω από δύο ώρες κατά την διάρκεια της οποίας της εκθέσαμε τόσο μεμονωμένα προβλήματα συνταξιούχων οι οποίοι απευθύνθηκαν στον σύλλογο για την επίλυσή τους όσο και τα σημαντικότατα ζητήματα που απασχολούν μεγάλο ποσοστό συναδέλφων.

Ειδικότερα, ως προς το σημαντικότατο θέμα του συνυπολογισμού στο συντάξιμο μισθό τόσο του ειδικού επιδόματος όσο και του οικογενειακού επιδόματος (για όσους συναδέλφους είναι διαζευγμένοι ) αναλύσαμε διεξοδικά τους λόγους για τους οποίους η Διεύθυνση πρέπει να εφαρμόσει το νόμο, τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου μας καθώς και τις συλλογικές συμβάσεις.

Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθούν από την Διεύθυνση τα ανωτέρω έχουμε ήδη δώσει εντολή στους νομικούς μας συμβούλους για την σύνταξη σχεδίου ένστασης, την οποία θα σας γνωστοποιήσουμε εντός της εβδομάδας, προκειμένου να την καταθέσετε αρμοδίως ανάλογα με την ημερομηνία κοινοποίησης σε εσάς της συνταξιοδοτικής απόφασης.

Ως προς το θέμα του χρόνου διακοπής της προσυνταξιοδοτικής παροχής μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων κύριας σύνταξης και του συσχετισμού και εκκαθάρισης κύριων και συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος εξηγήσαμε στην Διευθύντρια ότι οι ασαφείς και αντιφατικές οδηγίες της Διεύθυνσης αλλά και των επιμέρους υποκαταστημάτων έχουν οδηγήσει σε στρεβλώσεις με αποτέλεσμα πολλοί συνταξιούχοι μέλη μας οι οποίοι έχουν τηρήσει πιστά όλες τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον ΕΦΚΑ είτε να μην τους καταβάλλεται η κύρια σύνταξη ή τις περισσότερες φορές να καλούνται, λόγω καθυστέρησης των αρμόδιων υπηρεσιών και χωρίς καμία υπαιτιότητά τους, να καταβάλλουν φόρους για εισοδήματα τα οποία στη συνέχεια καλούνται να επιστρέψουν με αποτέλεσμα να μπλέκονται για πολλά έτη σε έναν κυκεώνα από τον οποίο βγαίνουν σημαντικά ζημιωμένοι .

Η κα Φουρνάρου αναγνώρισε το δίκαιο του αιτήματός μας και μας διαβεβαίωσε ότι θα εκδοθούν σαφείς οδηγίες για το παραπάνω  θέμα, τις οποίες και θα σας ανακοινώσουμε αμέσως. Αναμένοντας την υλοποίηση των δεσμεύσεων της Διευθύντριας του Τμήματος Προσυνταξιοδοτικών Παροχών κοινοποιήσαμε ήδη επιστολή προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ εκθέτοντας το πρόβλημα και ζητώντας την άμεση επίλυσή του.

Ομοίως για το θέμα των ενημερωτικών σημειωμάτων μας, τα οποία έχουν σταματήσει να εκδίδονται από 1/1/2019 λάβαμε την διαβεβαίωση ότι συνεργάζεται με την κα Δραγούτα προκειμένου τα αρμόδια τμήματα της μηχανοργάνωσης να εκδώσουν όσο το δυνατόν νωρίτερα τα οικεία εκκαθαριστικά σημειώματα .

Δρομολογείται η καταβολή της 13ης ΣΥΝΤΑΞΗΣ στους 111 συναδέλφους που δεν είχαν λάβει ακόμη την προσυνταξιοδοτική παροχή τον Μαϊο του 2019.

Τέλος ως προς την δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας και  χρόνου συνταξιοδοτικής θητείας για την θεμελίωση δικαιώματος προσυνταξιοδοτικής παροχής ενημερωθήκαμε ότι η άποψη της Διεύθυνσής της είναι θετική και αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ του ΕΦΚΑ.

Συνάδελφοι,

Ήδη το Δ.Σ του Συλλόγου μας έχει ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας , όπου μεταξύ άλλων θα του θέσει και τα ανωτέρω ζητήματα προκειμένου και η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου να γνωρίζει και να παρέμβει άμεσα για την  διευθέτησή τους .

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                       Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                                    Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ