Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε σχετικά με την από 19/10/2015 Ανακοίνωση που απέστειλε ο Σύλλογος στα μέλη του που έχουν καταθέσει την αγωγή που αφορά τη Σύμβαση του 1981, η αποστολή των σχετικών εγγράφων παρατείνεται μέχρι 17/11/2015.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

        Ο Πρόεδρος                Ο Γεν. Γραμματέας

Αγ. Βουτυράς                  Ι. Ιορδανίδης