Αρ. Πρωτ. 1236

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Σήμερα  18.7.2019,  μετά  και την  υπ’ αριθμ.  440/2019  Απόφαση  του Δ.Σ.  του  ΕΦΚΑ  για την σύναψη  σύμβασης με την  Unisystem, για  την  τεχνική  υποστήριξη και την  διαχείριση  καταβολής της  προσυνταξιοδοτικής παροχής  στους δικαιούχους του τ.ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ για το μεταβατικό στάδιο  μέχρι την οριστική  μετάπτωση  στα  Πληροφοριακά  Συστήματα  του ΕΦΚΑ, σας  ενημερώνουμε ότι ο κ.  Σπυρόπουλος  (διευθυντής του τ. ΤΑΠΤΠ)   έχει ήδη  εγκατασταθεί στα  γραφεία   του  ΕΦΚΑ ( Μενάνδρου  43 )  προκειμένου να  συνδράμει τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΦΚΑ  με σκοπό  να  ελεγχθούν  άμεσα   οι φάκελοι των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και  χωρίς περαιτέρω  καθυστέρηση  να πληρωθούν  οι συντάξεις στους   δικαιούχους  μέλη μας που εδώ και  δύο  και πλέον έτη  στερούνται  το  βασικό πόρο   διαβίωσης  τους.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ