Αρ. Πρωτ. 1232

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η σύναψη της Σύμβασης με την εταιρία UNISYSTEMS S.A. και καθημερινά με τους Νομικούς μας Συμβούλους πιέζουμε τους Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ για την άμεση υλοποίηση της απόφασης.

Η Διευθύντρια του ΕΦΚΑ κ. Φουρνάρου μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη δυο άτομα ειδικά για το ΤΑΠΤΠ και μόλις υλοποιηθεί η σύμβαση θα προχωρήσει στην απονομή και την καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους μέλη μας του Προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΑΠΤΠ.

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

 

ΣΥΝ. ΑΠΟΦΑΣΗ (440)