Αρ. Πρωτ. 1229

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Με την  υπ’ αριθμ. 440/2019  (Αρ.Συν.ΔΣ ΕΦΚΑ 25/27.6.2019 )  απόφαση του  Δ.Σ.  του  ΕΦΚΑ εγκρίθηκε η  σύναψη σύμβασης  με την  εταιρεία   UNISYSTEMS A.E., η οποία ήταν απαραίτητη προκειμένου η τελευταία  να  υποστηρίζει  τεχνικά την  διαχείριση  καταβολής της  προσυνταξιοδοτικής παροχής  στους δικαιούχους του τ. ΕΤΑΤ/ΤΑΠΤΠ για το μεταβατικό στάδιο  μέχρι την οριστική  μετάπτωση  στα  Πληροφοριακά  Συστήματα  του ΕΦΚΑ.

Συνάδελφοι, μετά  και την παραπάνω απόφαση  έγινε  το σημαντικότερο βήμα  προκειμένου να αρχίσει  άμεσα   η   απονομή και  η  καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους μέλη μας του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος  του  ΤΑΠΤΠ.

Ο  Σύλλογος μας θα  είναι σε επαγρύπνηση και  θα  παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να  υλοποιηθεί η παραπάνω απόφαση  και να  πιστωθούν άμεσα τα ποσά σύνταξης    σε όλους τους  δικαιούχους.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ