ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

SAB FITNESS CLUB

 

Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι οι συνταξιούχοι μέλη μας, που επιθυμούν (χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση) μπορούν να συμμετέχουν στο Γυμναστήριο του Συλλόγου Προσωπικού ( Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, 6ος όροφος).

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Sab Fitness Club, θα υποβάλλονται μόνο μέσω του Συλλόγου μας.

Όσοι συνάδελφοι συμπληρώσουν και αποστείλουν την συν/νη αίτηση ενδιαφέροντος θα λάβουν ένα πλήρη φάκελο με στοιχεία, ερωτηματολόγιο, καθώς και τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά που πρέπει να προσκομίσουν.

Η αίτηση ενδιαφέροντος να αποσταλεί στο Σύλλογο  με τους πιο κάτω τρόπους:

Fax : 210-3606347

Email : ssalpha8@otenet.gr

Ταχυδρομικώς : Ιπποκράτους 8, 10679 Αθήνα

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Συν/να : ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

               ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ