Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ.: 1307

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ   ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ   ΜΕΙΩΣΗ –
EΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΤΟ ΑΡ. 73Α ΤΟΥ Ν. 4387/2016
ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ

Όπως γνωρίζετε με το ν.4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) δεν επανυπολογίστηκαν μόνο οι κύριες και επικουρικές μας συντάξεις αλλά ο νομοθέτης επενέβη βάναυσα (με τροπολογία λίγο πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου) στα δικαιώματα/στις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος εντάσσοντας το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους αυτού στον ΕΦΚΑ, καταργώντας εντελώς το δικαίωμα στο  προσυνταξιοδοτικό για όσους δεν είχαν θεμελιώσει το σχετικό δικαίωμα μέχρι 12.5.2016 και επανυπολογίζοντας για τους λοιπούς συνταξιούχους τη σύνταξη τους  μεσοσταθμικά σε ποσοστό 1,75 % για κάθε συντάξιμο έτος ασφάλισης

Στη συνέχεια του παραπάνω νόμου εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016  η  σχετική εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας η οποία προσβλήθηκε και αυτή στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Αναδείχθηκε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου ότι η διατήρηση των καταστατικών διατάξεων των εντασσομένων στο ΕΤΑΤ Ταμείων αποτέλεσε  και  το  λόγο για το οποίο κρίθηκε με τις υπ΄αριθμ. 2199/2010  αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας  νόμιμη  και συνταγματική  η  ένταξη  τους σ΄αυτό

Ακόμη με ειδικούς λόγους ακύρωσης υποστηρίχθηκε ότι η αναπροσαρμογή επί τω δυσμενέστερω του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης προσυντανταξιοδοτικού καθεστώτος συνιστά  και παραβίαση του Περιουσιακού  δικαιώματος  των Τραπεζοϋπαλλήλων που προστατεύεται και από το 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ  , δικαίωμα που αντιστοιχεί στην απόλαυση της παροχής τους όπως αυτή προδιαγράφεται στο άρθρο 61 περ. α΄και β΄του Ν.3371/2005 ,  η κατάργηση και η μείωση της οποίας καταλύει την ειδική φύση των συνταξιοδοτικών παροχών των επικουρικών Ταμείων των Τραπεζοϋπαλλήλων.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄αριθμ.935/2018 έκρινε ότι η θεμελίωση προσυνταξιοδοτικού δικαιώματος πρέπει να γίνεται  σύμφωνα με τα καταστατικά των Ταμείων μας (ΤΑΠΤΠ , ΤΕΑΠΕΤΕ, ΛΑΚ) δηλαδή η θεμελίωση να επέρχεται και όταν ο ασφαλισμένος έχει τα συντάξιμα έτη και όχι την απαραίτητη ηλικία (αναστολή δικαιώματος σε σύνταξη) κάτι που η εγκύκλιος του νόμου απαγόρευε. Συγχρόνως όμως έκρινε  ότι το ως άνω έγγραφο – εγκύκλιος του Υπουργείου κατά το μέρος που αφορά τον τρόπο επανυπολογισμού της προσυνταξιοδοτικής παροχής αποτελεί έγγραφο πληροφοριακού χαρακτήρα και δεν μπορεί να προσβληθεί με αίτηση ακύρωσης παρά μόνο με αγωγή στα διοικητικά δικαστήρια .

Για τους λόγους αυτούς,  για τους συνταξιούχους μέλη μας που λαμβάνουν προσυνταξιοδοτικό συντάχθηκε και κατατέθηκε από τους νομικούς μας συμβούλους, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών  ” πιλοτική”  αγωγή .

Στην αγωγή αυτή επισημαίνουμε κυρίως :

― την παράνομη ένταξη του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ με δεδομένο ότι το  ΕΤΑΤ συστάθηκε ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης ειδικής αποστολής ήτοι φορέας εξασφάλισης κεκτημένων δικαιωμάτων  των υπαχθέντων σε αυτό Τραπεζοϋπαλλήλων και συνταξιούχων

― την Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 73 Α του Ν.4387/2016 καθώς παραβιάζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας , η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και η αρχή της αναλογικότητας

― την παραβίαση της αρχής σύμφωνα με την οποία ο τρόπος υπολογισμού της συντάξεως καθορίζεται από το εκάστοτε νομοθετικό καθεστώς που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως του ασφαλισμένου

― την μη τήρηση των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων που έθεσαν οι αποφάσεις 2199/2010 και 2200/2010 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την διατήρηση των κεκτημένων δικαιωμάτων των συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ

― την μη τήρηση των ουσιαστικών και διαδικαστικων προυποθέσεων που έθεσαν οι αποφάσεις 2287/2015 και 2288/2015 αφού, δεν υπήρξε ούτε εμπεριστατωμένη μελέτη που θα εκτιμά όλες τις συνέπειες της διάταξης και των επιπτώσεων στο βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων ούτε εκτιμήθηκε το επίπεδο μίας σύνταξης που θα εξασφαλίζει όχι μόνον ένα ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης αλλά και την ανάλογη αναπλήρωση εισοδήματος από την εργασία

― την Αστική ευθύνη του Κράτους (άρθρο 105 ΕισΝΑΚ) επειδή, όπως  προκύπτει ακόμα και από τις αιτιολογικές εκθέσεις του νόμου δεν μερίμνησε για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΤΑΤ ώστε να μπορεί να χορηγεί τις παροχές στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του (επικαιροποιημένες αναλογιστικές μελέτες, αποστέρηση πόρων με καταβολή εισφορών από 1.3.2013 μόνο στο ΕΤΕΑ  μη διασφάλιση της περιουσίας του ΕΤΑΤ από την μεταφορά περιουσίας στο ΕΤΕΑ)

Η συζήτηση της υπόθεσης θα προσδιορισθεί εντός του 2020.

Φυσικά, παράλληλα με τα ανωτέρω, συνεχίζουμε τις εμπεριστατωμένες παρεμβάσεις μας προς το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα και με νομοθετική πρωτοβουλία και οι συντάξεις των συναδέλφων μας προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος των οποίων οι συντάξεις έχουν μειωθεί κατά παράβαση της συλλογικής αυτονομίας, των άρθρων 2 παρ. 1, 4 παρ. 5,  22 παρ. 2 και 5 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του ΠΠΠ ΕΣΔΑ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ).

Όπως σας  έχουμε  ενημερώσει και με την από  30.12.2019   ανακοίνωση μας, ήδη κατά την προηγούμενη  συνάντηση,  έχουμε καταθέσει στον  Υπουργό εμπεριστατωμένο  υπόμνημα  αλλά και όλα τα έγγραφα και στοιχεία που αποδεικνύουν το δίκαιο των αιτημάτων μας σχετικά με τις  κύριες  και επικουρικές μας  συντάξεις  αλλά και τις συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος – και σύντομα αναμένουμε   προσδιορισμό νέας  συνάντησης  με  τον Υπουργό – όπως  έχουμε  εκ νέου ζητήσει –   προκειμένου να  προχωρήσει στο  αμέσως επόμενο ασφαλιστικό  νομοσχέδιο  –όπου θα   διευθετηθούν  ειδικότερα ασφαλιστικά ζητήματα – στην  αποκατάσταση των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                         Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

1307_5.02.2020 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΙ