Αρ. Πρωτ. 1143

  Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2018

   

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ

  ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν. 4051/2012 &  4093/2012

Συνάδελφοι,

Όπως σας  έχουμε ενημερώσει, όσοι συνάδελφοι μέλη μας έχετε ήδη ασκήσει αγωγή για την  δικαστική  διεκδίκηση των  ποσών  σύνταξης που απωλέσατε  κατ’ εφαρμογή των  Ν. 4051/2012 και  Ν. 4093/2012, καθώς και  την  μη  καταβολή των  επιδομάτων  Χριστουγέννων, Πάσχα και  αδείας η υποβολή της σχετικής αίτησης στον  ΕΦΚΑ ( ηλεκτρονικής ή   χειρόγραφης)  δεν είναι απαραίτητη καθώς με την άσκηση της αγωγής  σας  έχετε ήδη διακόψει την παραγραφή της αξίωσης σας.  Εφόσον βέβαια  κάποιος επιθυμεί  να  καταθέσει και  την σχετική αίτηση  μπορεί να το  κάνει ως εκ περισσού (πολύ δε περισσότερο τώρα που η όλη  διαδικασία γίνεται και  ηλεκτρονικά https://www.efka.gov.gr/el).

Ωστόσο  όσοι  συνάδελφοι μέχρι σήμερα  δεν  έχετε   προβεί  σε άσκηση  αγωγής για τις  μνημονιακές  μειώσεις  μπορείτε  να καταθέσετε  την εν  λόγω αίτηση  στον  ΕΦΚΑ  προκειμένου να  διακόψετε  την παραγραφή των αξιώσεων σας  και να αναμένετε από την  Διοίκηση του ΕΦΚΑ   την  επιστροφή  των   ποσών σύνταξης που σας έχουν  περικοπεί καθώς και   των επιδομάτων που δεν σας   έχουν καταβληθεί. Αν  όμως μέσα στο  πρώτο  τρίμηνο του  έτους 2019  δεν    έχει  ικανοποιηθεί  η  σχετική αξίωση σας θα πρέπει  να προβείτε και σε άσκηση  αγωγής  για την  δικαστική της  διεκδίκηση, προκειμένου να αποφύγετε το  κίνδυνο  η  αξίωση σας αυτή να παραγραφεί.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ! Όσοι  συνάδελφοι  υποβάλλουν  την  σχετική αίτηση   στον ΕΦΚΑ  στο πεδίο  Β.  πρέπει να συμπληρώσουν το παρακάτω κείμενο :

 «Με την επιφύλαξη  παντός νομίμου   δικαιώματος μου,  αιτούμαι  την  επιστροφή αναδρομικά  του συνόλου των ποσών  σύνταξης που απώλεσα  λόγω των ως άνω παράνομων μειώσεων  και  λόγω της μη καταβολής των  επιδομάτων  Χριστουγέννων Πάσχα και αδείας στην κύρια  και  επικουρική σύνταξη μου καθώς  και την  καταβολή των συντάξεων  μου στο  ακέραιο, στο εφεξής»

 

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                              Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                  Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

 

Υ.Γ. : Υπεύθυνη ενημέρωση από το Δ.Σ. του Συλλόγου, μέσα από την Ιστοσελίδα, το Facebook, τηλεφωνικά και με την παρουσία σας στα γραφεία του Συλλόγου    (Ιπποκράτους 8, Αθήνα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-3606071 & 2103604327).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ