Δικαστικές Ενέργειες – Συζήτηση Αγωγής

Συνάδελφοι,

Συζητείται στις 11/10/16 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη αγωγή του Συλλόγου μας και των μελών του Δ.Σ. κατά της ALPHA BANK με αίτημα να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των παροχών που καταβάλει το Ε.Τ.Α.Τ. και των παροχών που δικαιούμαστε να λαμβάνουμε σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του Τ.Α.Π.Τ.Π. (ΣΥΜΒΑΣΗ 1981).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ