ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ALPHA BANK – ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης σας, οι συνάδελφοί – μέλη του Συλλόγου που είχαν προσχωρήσει στο Πρόγραμμα της Τραπέζης το έτος 2014 για εθελούσια αποχώρηση προσωπικού και επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή κατά της ALPHA BANK παρακαλούνται να προσκομίσουν στο ΣΥΛΛΟΓΟ τα παρακάτω  δικαιολογητικά :

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
  1. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΔΙΚΗΣ (4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)
  1.  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΤ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ/ΕΤΕΑ (αν υπάρχει συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα).

Η αμοιβή των δικηγόρων είναι  50€ + Φ.Π.Α =62,00

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ : ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

                                                         GR 74 0140 1010 1010 02002 012444

 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συν/να: 1) ΑΙΤΗΣΗ

               2)ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ