Συνάδελφοι,

σας γνωρίζουμε ότι σχετικά με τις διαδικασίες της Ομαδικής Επιστολής Νο 891/28-05-2015 που σας στείλαμε διευκρινίζεται ότι όσοι Συνάδελφοι πληρώνονται από το ΙΚΑ θα μας στείλουν μαζί με το τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΤΕΑ και το τελευταίο εκκαθαριστικό του ΙΚΑ.