Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

και ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΠΟΥ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕ Η ΟΤΟΕ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ


Σε ουσιαστικά συμπεράσματα κατέληξε η Διοίκηση της Οργάνωσης των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου, (Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιρειών), από τις χώρες της Μεσογείου και της Νοτίου Ευρώπης που συνεδρίασε στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση – αίτημα της ΟΤΟΕ, ενόψει του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου του Χρηματοπιστωτικού Τομέα, που θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου 2016.

Τα συμπεράσματα αφορούν στη λειτουργία του Χρηματοπιστωτικού Τομέα στις σημερινές συνθήκες και στην υπεράσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που αμφισβητούνται στη χώρα μας, με αφορμή της μνημονιακές πιέσεις που κλιμακώνονται καθημερινά.

Τη Συνεδρίαση άνοιξε με ομιλία του ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ Σταύρος Κούκος, ο οποίος στη συνέχεια κατέθεσε τις θέσεις του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων για τις Συλλογικές Συμβάσεις και το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις Τράπεζες αναδεικνύοντας, ταυτόχρονα, τα προβλήματα των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας.

Τα συμπεράσματα της συνάντησης, αφορούν στη κοινή βούληση των συνδικάτων των χωρών Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας, που συμμετείχαν με εκπροσώπους τους στη συνεδρίαση, για στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων συνολικά, με στόχο την υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων.

Τονίστηκε, ιδιαίτερα, η αναγκαιότητα στήριξης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων μέσα από την συντονισμένη παρέμβαση των συνδικάτων της Ευρώπης, δεδομένου, ότι, αυτές δεν αποτελούν μόνο δημοκρατικό θεσμό υπεράσπισης συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων αλλά και διαδικασία που δημιουργεί όρους για κοινωνική συνοχή και δικαιότερη εισοδηματική κατανομή με μείωση των ανισοτήτων και αποτροπή του κοινωνικού κατακερματισμού, ενώ, ταυτόχρονα, παρέχουν δυνατότητες μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στην οικονομία.

Για το ρυθμιστικό πλαίσιο, που θέτει η Βασιλεία ΙΙΙ για τις Τράπεζες, η ΟΤΟΕ στις προτάσεις που κατέθεσε επεσήμανε ότι, απαιτείται ένα διαφορετικό, ευέλικτο και δίκαιο(fair), πλαίσιο ρύθμισης, με κατάλληλο διαχωρισμό των τραπεζών, ανάλογα με το βαθμό έκθεσής τους σε κερδοσκοπικές (speculative) δραστηριότητες προκειμένου να εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας , ιδίως όσον αφορά στον κανονισμό για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις.

            Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του σκιώδους τραπεζικού τομέα στην συνολική λειτουργία του τραπεζικού συστήματος.

Όλα τα παραπάνω που αφορούν τόσο στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας όσο και στο ρυθμιστικό πλαίσιο που θέτει η Βασιλεία ΙΙΙ, θα αποτυπωθούν σε κοινή απόφαση της Διοίκησης του χρηματοπιστωτικού κλάδου των χωρών της Μεσογείου – Νοτίου Ευρώπης και θα κατατεθούν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του Χρηματοπιστωτικού Τομέα.

            Η ΟΤΟΕ, αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης και επισημαίνει, ότι:

 «ο συντονισμός, η αλληλεγγύη και η κοινή παρέμβαση και δράση των συνδικάτων του Χρηματοπιστωτικού Κλάδου, είναι η δική μας καλύτερη απάντηση για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των κοινωνιών της Ευρώπης απέναντι στις κλιμακούμενες επιθέσεις όπου και σε οποιαδήποτε ένταση αυτές εκδηλώνονται».

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ