Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Η προστασία της απασχόλησης και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Τράπεζα Αττικής, είναι η αμετακίνητη θέση προτεραιότητας της ΟΤΟΕ που διατυπώθηκε με απόλυτο και κατηγορηματικό τρόπο στη χθεσινή συνεδρίαση της Διοίκησης του κλάδου των Τραπεζοϋπαλλήλων.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, αφού ανέλυσε διεξοδικά τις πρόσφατες εξελίξεις που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν στην Τράπεζα ΑΤΤΙΚΗΣ, κατέληξε στην παραπάνω απόφαση.

Στην ίδια απόφαση το Γενικό Συμβούλιο επισημαίνει, ότι, θα στηρίξει όλες τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες του Συλλόγου εργαζομένων, που εκ των πραγμάτων έχει τον πρώτο λόγο στο χειρισμό της υπόθεσης αυτής, με στόχο την ομαλοποίηση της κατάστασης στα πλαίσια των κανόνων λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος.

Σε κάθε περίπτωση έγινε σαφές, ότι, οι εργαζόμενοι, αλλά και οι απλοί συναλλασσόμενοι με την Τράπεζα, δεν μπορεί με οποιονδήποτε τρόπο να γίνουν οι αποδέκτες των όποιων συνεπειών για ενδεχόμενα λάθη ή παραλήψεις άλλων.

Στις σημερινές συνθήκες των αβέβαιων εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα απαιτείται ψυχραιμία, διαφάνεια και συνετές αποφάσεις, που θα συμβάλουν στην αναβάθμιση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και θα στηρίξουν το ρόλο του ως εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας και ανακούφισης της ελληνικής κοινωνίας.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/12-5-2016.

Δρομολογήθηκε η διαδικασία προσφυγών της ΟΤΟΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για την ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόμου της Κυβέρνησης, με τον οποίο καταργούνται οριστικά τα ασφαλιστικά δικαιώματα δεκαετιών των τραπεζοϋπαλλήλων για τα οποία έχουν καταβάλλει υπέρογκες εισφορές.

Οι προσφυγές της ΟΤΟΕ για την ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόμου της Κυβέρνησης θα γίνουν σε τρία επίπεδα, που θα αφορούν:

Α) τις συνέπειες στις Κύριες συντάξεις των Ειδικών Ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων

Β)     τις συνέπειες στις Επικουρικές συντάξεις των Ειδικών Ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ

Γ)     τις συνέπειες στις συντάξεις των τραπεζοϋπαλλήλων των Ταμείων, που είχαν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η κατάθεση των παραπάνω προσφυγών – αιτήσεων ακύρωσης του αντιασφαλιστικού νόμου της κυβέρνησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, τις οποίες θα στηρίξουν αποφασιστικά η ΟΤΟΕ, μαζί με τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους των Τραπεζών, προκειμένου από την πλευρά του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων να δοθεί απάντηση στη λεηλασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Ο θεσμός των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων, που ρυθμίζει τις αποδοχές και τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων σε κλαδικό επίπεδο, αποτελεί θεμέλιο Δημοκρατίας και στοιχείο εξισορρόπησης των αντιθέσεων και των ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων, που αποτρέπει να μετατραπεί σε ζούγκλα η αγορά εργασίας στον κλάδο, με συνέπειες και στο συναλλασσόμενο κοινό.

Ενόψει των συζητήσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει με αφορμή την επικείμενη ψήφιση του Νόμου για τα εργασιακά, στον οποίο – όπως λέγεται – θα υπάρξουν παρεμβάσεις στο θεσμό λειτουργίας των Συλλογικών Συμβάσεων, η ΟΤΟΕ επισημαίνει με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο να μη τολμήσουν να πειράξουν το θεσμό των Κλαδικών Σ.Σ.Ε., που αποτελεί – εκτός όσων αναφέρουμε παραπάνω – την ασπίδα των δικαιωμάτων μας και το εργαλείο ομαλότητας στο τραπεζικό κλάδο, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την οικονομική και κοινωνική αξιοποίηση του ρόλου των τραπεζών, που είναι το ζητούμενο στις μέρες μας.


Η υπεράσπιση των Κλαδικών Σ.Σ.Ε. μαζί με την υπεράσπιση της απασχόλησης στον κλάδο και τον αγώνα, για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων, αποτελούν όχι μόνο καθήκον και υποχρέωση της ΟΤΟΕ, αλλά και όρο ύπαρξης και συνέχειας του ιστορικού συνδικαλιστικού κινήματος στις Τράπεζες, που αντιστέκεται, διεκδικεί και επιμένει.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ