Αθήνα 24/5/2019

 

  

             Νέα σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε 

                                   

Μετά τις εκλογές της 16ης Μαΐου 2019 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Καταστατικών Διατάξεων , σε σχετική συνεδρίαση του νέου Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. την 23ην Μαΐου 2019,  το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Συμβούλιο Διοίκησης

 

Πρόεδρος:…………………………………………………. Ανδρεαδάκης Δημήτριος

Αναπληρωτής Πρόεδρος:…………………………… Αποστολόπουλος Βασίλειος

Γενικός Γραμματέας:………………………………….. Βογιατζής Πέτρος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας:……………. Μαλαμής Γεώργιος

Γραμματέας Οικονομικού:………………………….. Νιάρχος Γεώργιος

Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικού:…… Καραθανάσης Κυριάκος

Γραμματέας Οργανωτικού:………………………… Κοντούλης Κωνσταντίνος

Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού:…. Δαμιανός Βασίλειος

 

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

Γούλας Ηλίας                                                    Πιπέρας Κωνσταντίνος

Καραλής Ευθύμιος                                           Ρουσιάς Ευθύμιος

Καρούμπας Γεώργιος                                       Σταύρου Γεώργιος

Μανουσάκης Στυλιανός                                  Τριανταφυλλίδης Αθανάσιος

Παναγιωτίδης Κοσμάς

 

     ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.