Αθήνα, 16 Μαϊου  2022
Αριθ.Πρωτ.: 1579

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

 

Συνάδελφοι,

Όπως είναι γνωστό ο χώρος που βρίσκονται τα γραφεία του Συλλόγου μας είναι περιουσία του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK και μας έχει παραχωρηθεί προφορικά για χρήση.

Παρά την καλή συνεργασία μας μέχρι σήμερα θελήσαμε να κατοχυρώσουμε  και εγγράφως την παραμονή μας στον συγκεκριμένο  χώρο.

Για τον λόγο αυτό συναντήθηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου μας κ. Ε. Μωραίτη και ο  Α’ Αντιπρόεδρος κ. Α. Φορτούνας με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Προσωπικού κ. Αν. Γκιάτη, για να συζητήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα.

Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης, που έγινε σε  καλό κλίμα, ως λύση και απάντηση στις ανησυχίες μας προτάθηκε από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Προσωπικού , κ. Γκιάτη  η  δωρεάν παραχώρηση για 15 έτη  με  την υπογραφή της σχετικής σύμβασης (ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ).

Η πρόταση αυτή έγινε δεκτή από το ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού και στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 16/03/2022 ενημερώθηκαν τα μέλη μας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σας ενημερώνουμε ότι υπογράφτηκε από τους δύο Προέδρους  η Σύμβαση Χρησιδανείου που επιτρέπει στον Σύλλογο μας να συνεχίσει  μέχρι το 2037 απρόσκοπτα και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση το έργο του στα  γραφεία του επί της οδού ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 –  ΑΘΗΝΑ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας ευχαριστεί τον Πρόεδρο και το ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού για την θετική και επικοδομητική τους στάση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             O   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                   Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ