Σας ενημερώνουμε ότι στο τέλος του μήνα δεν θα γίνει πάλι παρακράτηση του επιπλέον 2% για την υγεία. Αναμένονται οδηγίες από το Υπουργείο.