ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

  • Το ποσοστό απορρόφησης σε θέματα νοσηλειών ορίζεται στο 10%.
  • Σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, οι αμοιβές Ιατρών ορίζονται στα 30 €, εκτός των αμοιβών Αγγειοχειρουργού, Νευροχειρουργού και Καρδιοεπεμβατικού, οι οποίες ορίζονται στα 50 €.
  • Το 5% επί της συμμετοχής των διαγνωστικών εξετάσεων.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ

  • Τα ανωτέρω πρόγραμμα θα προσφέρεται στα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων με επίδειξη της οικογενειακής κάρτας μέλους του Συλλόγου και του βιβλιαρίου ασθενείας τους.