Αθήνα,10 Δεκεμβρίου 2020

                         Αρ. Πρωτ.: 1428

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

KATAΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 1,75 % ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ τ.ΤΑΠΤΠ.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογος μας με συνεχείς παραστάσεις του και υπομνήματα στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες ανέδειξε από την πρώτη στιγμή την αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του ν. 4387/2016 και ζήτησε την άρση του παράνομου επανυπολογισμού με  ποσοστό 1,75% (άρθρο 73Α) των προσυνταξιοδοτικών μας παροχών και τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τις καταστατικές  διατάξεις του άρθρου 29 του κανονισμού παροχών του τ. ΤΑΠΤΠ  προκειμένου να τηρηθούν μεταξύ άλλων και  οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις που έθεσαν οι αποφάσεις 2199/2010 και 2200/2010 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και να διασφαλίζεται ένα επίπεδο διαβίωσης εγγύς του εργασιακού  τους βίου, διασφάλιση η οποία έχει κατοχυρωθεί και με προηγούμενες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ (2287/2015, 2190/2010 ΟλΣτΕ)

Ειδικότερα σας παραπέμπουμε στις τελευταίες από 1.9.2020 και 6.9.2020 ανακοινώσεις μας στις οποίες εμπεριέχονται οι επιστολές μας προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας στις οποίες αναλύουμε τους νομικούς και πραγματικούς λόγους για τους οποίους πρέπει να υιοθετηθούν οι απόψεις μας .

Δυστυχώς και παρά τις διαχρονικές δεσμεύσεις των υπηρεσιακών παραγόντων ότι  βλέπουν θετικά το θέμα μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί καμία νομοθετική πρωτοβουλία για τροποποίηση της σχετικής διάταξης και επαναφορά των ποσοστών αναπλήρωσης , όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 29 του καταστατικού του τ.ΤΑΠΤΠ.

Για τους λόγους αυτούς όπως σας έχουμε ενημερώσει και με παλαιότερες ανακοινώσεις μας οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου έχουν ήδη συντάξει ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή  με πρώτους ενάγοντες, μέλη μας που πληρούν τα πλέον πρόσφορα για την ευδοκίμηση της αγωγής κριτήρια (ηλικία, σημαντική μείωση συντάξεων σε σχέση και με τις καταβληθείσες εισφορές, χαμηλό επίπεδο αναπλήρωσης εισοδήματος).  Για την σύνταξη της νομικής βάσης της ως άνω αγωγής την αμοιβή θα την καταβάλλει ο Σύλλογός μας . Οι νομικοί ισχυρισμοί της ως άνω αγωγής θα αξιοποιηθούν και στο κείμενο της αγωγής όλων των συναδέλφων που θα ασκήσουν την σχετική αγωγή .

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Όσοι από εσάς επιθυμούν να ασκήσουν αγωγές για την διεκδίκηση των ποσών που δικαιούνται λόγω του παράνομου επανυπολογισμού με ποσοστό 1,75% της προσυνταξιοδοτικής τους παροχής παρακαλούμε όπως αποστείλουν μέχρι 22  Ιανουαρίου του 2021 στα γραφεία του Συλλόγου τα αναφερόμενα κατωτέρω δικαιολογητικά .

  1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξη
  2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
  3. Aντίγραφο Συνταξιοδοτικής Απόφασης (για όσους έχετε λάβει προσυνταξιοδοτική παροχή  από το ΕΤΑΤ από 1.1.2017 και εφεξής καθώς πριν δεν εκδίδονταν σχετικές αποφάσεις )
  4. Για όσους έλαβαν προσυνταξιοδοτικό πριν την 12.5.2016 οποιοδήποτε μηνιαίο  εκκαθαριστικό σημείωμα πριν τον επανυπολογισμό του ν.4387/2016.(πριν δηλαδή την 1.6.2016)
  5. Ένα
  6. Ένα εκκαθαριστικό Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016 και ένα μηνιαίο για τα έτη  2017,2018,2019,2020 (αρχής γενομένης από το έτος από το οποίο έχετε συνταξιοδοτηθεί )
  7. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης (3 πρωτότυπα).
  8. Αντίγραφο του καταθετηρίου ποσού στην Τράπεζα

Τα έξοδα ύψους 30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για την κατάθεση της αγωγής αλλά και για την παράσταση των δικηγόρων μέχρι και το Εφετείο θα καταβληθούν απευθείας στους λογαριασμούς των νομικών μας συμβούλων Αγγελικής Καίσαρη και Γεωργίας Φιλιπποπούλου . Το ως άνω ποσό για την διευκόλυνση των νομικών μας συμβούλων τα μέλη μας που το επώνυμό τους αρχίζει από Α-Κ παρακαλούμε να κατατεθεί στο λογαριασμό της Α.Καίσαρη GR57 0140 1040 1040 0200 2028 031 στην Alpha Bank   με αιτιολογικό κατάθεσης «άσκηση αγωγής προσυνταξ. επαν/σμος» ενώ για όσους το επώνυμό τους αρχίζει από Λ-Ω παρακαλούμε όπως κατατεθούν στο λογαριασμό της Γεωργίας Φιλιπποπούλου GR4501401010101002101743322 στην Alpha Bank  με αιτιολογικό κατάθεσης «άσκηση αγωγής προσυνταξ. επαν/σμος»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                         Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ_ΑΓΩΓΗΣ_ΠΡΟΣΥΝΤΑΞ. ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ_1,75)

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ_ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ_ 1,75