Αριθμ. Πρωτ.:1284

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 17  Δεκεμβρίου 2019

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.4 του καταστατικού του Συλλόγου μας και το Νόμο μπορείτε να καταθέσετε αίτηση  Υποψηφιότητας για τις αρχαιρεσίες που θα πραγματοποιηθούν το 2020.  Για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Οργάνων Διοίκησης, Περιφέρειας  Ελέγχου και Εκπροσώπησης του Συλλόγου  καθώς και των Περιφερειακών Διευθυντών, των Επιτροπών και των Εκπροσώπων των Νομών.

Στις αρχαιρεσίες, θα εκλέξουμε  έξι (6) Συμβούλους από την  Αττική, έναν (1) Περιφερειακό Σύμβουλο από την Βόρεια Ελλάδα, έναν (1) από την Κεντρική Ελλάδα και έναν(1) από την Νότια Ελλάδα που θα συγκροτήσουν το νέο εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Με τα Περιφερειακά Ψηφοδέλτια θα εκλέξουμε Παννελαδικά τους Περιφερειακούς Διευθυντές, τις Επιτροπές και τους Εκπροσώπους σε όλους τους Νομούς (εκτός Αττικής).

Η θητεία των παραπάνω  οργάνων θα είναι τριετής (2020-2023)

Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την αίτηση υποψηφιότητας και να την αποστείλετε  προς το Διοικητικό Συμβούλιο με  συστημένη επιστολή ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου, το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Μετά την λήψη των αιτήσεων υποψηφιοτήτων θα συνταχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Προσωρινός Πίνακας Υποψηφιοτήτων οποίος  θα αναρτηθεί στα γραφεία του Συλλόγου και θα συμπεριληφθεί στην Ανακοίνωση-Πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση θα καθορίσει την ημερομηνία των Εκλογών και θα εκλέξει την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία στην συνέχεια θα προχωρήσει στην ανακήρυξη των υποψηφίων για τα διάφορα αξιώματα, την κατάρτιση και επικύρωση του Οριστικού Πίνακα Υποψηφιοτήτων την Ανάρτηση του στα γραφεία του Συλλόγου και στην Εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές του 2020 έχουν όλα ανεξαιρέτως τα εγγεγραμμένα μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2020 στο μητρώο του Συλλόγου ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη, ανάλογα με τον τόπο της μόνιμης διαμονής τους, εκτός των δικαιοδόχων (χήρες, χήροι, τέκνα).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

1284_ 6.12.2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2020

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 (ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 2020 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ)