Αθήνα,1 Δεκεμβρίου  2020

Αρ. Πρωτ.: 1423

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφαση 1290/2020 για την υπόθεση της διεκδίκησης των μειώσεων μας από την Τράπεζα Alpha Bank με βάση τη σύμβαση του 1981.

Το Εφετείο απέρριψε την έφεσή μας κατά της απόφασης 134/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Να θυμίσουμε ότι η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών είχε απορρίψει την αγωγή μας για τις αξιώσεις μας κατά της Τράπεζας από τη σύμβαση του 1981 κρίνοντας ότι η σύμβαση  του 1981 καταργήθηκε με το ν. 3620/2007 και την ένταξή μας στο ΕΤΑΤ.

Δυστυχώς το Εφετείο αντιμετώπισε την υπόθεση επιφανειακά και για ακόμη μια φορά δεν απαντήθηκαν ειδικά οι ισχυρισμοί μας για την ιδιαίτερη φύση της σύμβασης του 1981.

Η κρίση του Εφετείου εμπεριέχει σειρά σφαλμάτων που θα προσβληθούν πλέον στον Άρειο Πάγο με αίτηση αναίρεσης που ήδη ετοιμάζουν οι δικηγόροι μας και θα εστιάσουν στα κάτωθι σημεία:

  • η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ στο ΕΤΑΤ και οι μετέπειτα νομοθετικές περικοπές των επικουρικών συντάξεων δεν ήραν αλλά, αντίθετα, ενεργοποίησαν τη συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυψη της διαφοράς καθώς οι αξιώσεις μας ήταν επιπρόσθετες των βασικών συνταξιοδοτικής φύσης αξιώσεών μας και συμπληρωματικές προς αυτές και αποτελούσαν αντάλλαγμα της εργασίας μας.
  • η Τράπεζα έχει ήδη λάβει γι’ αυτές σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα (την περιουσία του Ταμείου) και επομένως με την ένταξή μας σε δημόσιο ασφαλιστικό φορέα επικουρικής σύνταξης σε καμία περίπτωση δεν καταλύονται ή αποσβένυνται τα δικαιώματά μας.

 

  • το δικαίωμα για κάλυψη της διαφοράς από την Τράπεζα, που απέκτησε κάθε εργαζόμενος από τη Σύμβαση, καθώς και η αντίστοιχη υποχρέωση της Τράπεζας αποτέλεσαν και μέρος της ατομικής σύμβασης κάθε εργαζομένου, δεδομένου ότι η ατομική σύμβαση αποτέλεσε και την αιτία για την ανάληψη της δέσμευσης αυτής.  Ο ως άνω μισθολογικός χαρακτήρας καθιστά ανεπίτρεπτη οποιαδήποτε μονομερή ανατροπή της προσδοκίας ή του δικαιώματος από τον εργοδότη και τον νομοθέτη.

Εξάλλου οι δικηγόροι μας έχουν καταθέσει και 2η έφεση (αφορά 159 μέλη μας) και επί της υπ΄αριθμ.873/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία θα προσδιορισθεί μετά την αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων.

Συνάδελφοι,

Ο αγώνας μας για να υποχρεωθεί η Τράπεζα να τηρήσει τις δεσμεύσεις της συνεχίζεται. Η υπόθεση θα κριθεί πλέον από τον Άρειο Πάγο.

Η Σύμβαση του 1981 παραμένει ισχυρή και δεσμεύει την Τράπεζα. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ακράδαντα στην τελική δικαίωσή μας.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                                 Χ. ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ