Συνάδελφοι ,

Επειδή πολλοί συνάδελφοι μας υποβάλλουν ερωτήματα αν θα υπάρχει περικοπή 30% και στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος που εργάζονται σας ενημερώνουμε ότι    σύμφωνα με τον    πρόσφατο ασφαλιστικό  νόμο   ( άρθρο   27   Ν.4670/2020)   η   περικοπή της σύνταξης κατά   30  %  λόγω απασχόλησης του συνταξιούχου  δεν  έχει   εφαρμογή  στους    συναδέλφους  δικαιούχους  σύνταξης προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος που εργάζονται.  Υπενθυμίζουμε ότι αρχικά στο κατατεθέν νομοσχέδιο η σχετική διάταξη καταλάμβανε και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού αλλά τελικά στο ψηφισθέν νομοσχέδιο απαλείφθηκε η σχετική ρύθμιση.

 

Το Δ.Σ.