Αρ. Πρωτ. 1155

                                                                                                                                                                 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

(Ν.4387/2016 Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ)

 

Συνάδελφοι,

Σχετικά με δημοσιεύματα για την εσφαλμένο και αυθαίρετο επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω ζήτημα το έχουμε προσβάλει εκτενώς στην από από 21.10.2016 Αίτηση Ακύρωσης του Συλλόγου και άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων εργαζομένων και συνταξιούχων κατά των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων για την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων του Νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016).

Η υπόθεση έχει συζητηθεί , όπως σας έχουμε ενημερώσει στην Ολομέλεια του ΣτΕ στις 6.10.2017 και αναμένουμε εντός των ημερών την έκδοση της σχετικής απόφασης  η οποία αν ακυρώσει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα αφορά όλους τους συνταξιούχους.

Στην αίτηση ακύρωσης αναλυτικά εκθέτουμε τον ασαφή και αφηρημένο τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων στον νόμο χωρίς να αποσαφηνίζονται ούτε ο μαθηματικός τύπος, ούτε τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η αναπροσαρμογή τους.

Υποστηρίξαμε ότι ο επανυπολογισμός της σύνταξης μας έγινε χωρίς την έκδοση νομίμως αιτιολογημένης διοικητικής πράξης  με την οποία αφενός να αιτιολογείται πλήρως η αναπροσαρμογή της σύνταξης των μελών μας ως προς το ποσό, προκειμένου να πληροφορηθούν οι συνταξιούχοι μέλη μας  με ποια κριτήρια αυτή επανυπολογίστηκε, αφετέρου να ενημερωθούν ότι πρόκειται για εκτελεστή διοικητική πράξη κατά της οποίας θα μπορούσαν ενδεχομένως να ασκήσουν κάποια προσφυγή.

Σχετικά δε με τον εντελώς αυθαίρετο επανυπολογισμό της   επικουρικής  σύνταξης  μας από τον  Ιούνιο  του  έτους 2016 σας  γνωρίζουμε ότι έχουμε  διατηρήσει  ρητή  επιφύλαξη και στις αγωγές συναδέλφων  που   έχουν  κατατεθεί κατά του  ΕΤΕΑΕΠ.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Σύλλογος μας έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες για την ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.

 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                               Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                               Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ