Διαβάστε τις τελευταίες ανακοινώσεις του ΤΑΥΤΕΚΩ:

Νο.213: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Από 18 έως 26 ετών)

Νο.214: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Νο.215: ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ

Νο.216: ΑΣΦΑΛΙΣTIKΗ IKANOTHTA ΑΝΕΡΓΩΝ (Πρώην Υπαλλήλων)