Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2017

                                                                                                               Αρ. Πρωτ. 1029

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά  και από  τις  από 15.1.2013  και 20.9.2016 επιστολές- εξώδικες   δηλώσεις  του   Συλλόγου μας αλλά και  τις  εξώδικες   δηλώσεις  και άλλων συνταξιουχικών  οργανώσεων προς το  Υπουργείο  Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και  ειδικότερα  την  Γενική  Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και  μετά  τις συνεχείς παραστάσεις και  οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς  σχετικά με την παράνομη παρακράτηση ασθενείας,  στις 13.9.2017  εκδόθηκε  από το ως άνω  Υπουργείο,  Δελτίου Τύπου   ανακοινώνοντας την  ρητή δέσμευση  του  Υφυπουργού    ότι  θα επιστραφούν  τα επιπλέον ποσά  που παρακρατήθηκαν ως  εισφορά ασθενείας  από 1.1.2012 έως και  30.6.2016.

   Σε συνέχεια των ανωτέρω  και με  δεδομένο το  άρθρο 15 του πρόσφατου νόμου 4488/2017 περί αναζήτησης αχρεωστήτως  καταβληθέντων ποσών στον  ΕΦΚΑ,   σας   γνωρίζουμε  ότι   η επιστροφή του   επιπλέον ποσού  εισφοράς ασθενείας  γίνεται  άτοκα κατόπιν  αιτήσεως του   δικαιούχου  στον   ΕΦΚΑ.

Κατόπιν των  παραπάνω και  προκειμένου  για  την αναζήτηση  της υπέρτερης  εισφοράς ασθενείας που έχει παρακρατηθεί παρανόμως  από τις συντάξεις μας από τον ΕΦΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  συμπληρώσουν  την   φόρμα  της σχετικής  αίτησης που  θα  συντάξουμε   με την  συνδρομή των  νομικών μας  συμβούλων, και  θα σας την  αποστείλουμε προς  διευκόλυνση σας. Εν  συνεχεία, εφόσον μας προσκομίσετε τις αιτήσεις   θα  κατατεθούν αρμοδίως στον ΕΦΚΑ.

      ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ALPHA BANK

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                  Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ