Αθήνα, 25 Απριλίου 2018

                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 1112

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK

Στις 12 Απριλίου 2018 συναντήθηκε το Προεδρείο και ο Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου μας κ. Ν. Φιλιππόπουλος με τον Διευθυντή Διευθετήσεων Οφειλών κ. Ρουβέλλα και τον Υποδιευθυντή κ. Αθ. Βενέτη, με θέμα την εξεύρεση λύσεων – ρυθμίσεων όλων των δανείων των συνταξιούχων.

Στη συνάντηση επισημάναμε όπως και στην προηγούμενη συνάντηση μας (14 Σεπτεμβρίου 2017) την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων ρύθμισης των δανείων των συνταξιούχων, οι οποίοι λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων στις συντάξεις και λοιπών επιβαρύνσεων, αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Τονίστηκε και πάλι ότι οι συνταξιούχοι μας στηριχτήκαν και  ζήτησαν δανειοδότηση για να καλύψουν επιτακτικές ανάγκες τους με δεδομένη την αναληφθείσα από την  Τράπεζα υποχρέωση για πλήρη καταβολή των συντάξεων τους για όλο το βίο τους.

 Επομένως δεν οφείλεται στους δανεισθέντες συνταξιούχους μας  η σημερινή αδυναμία να ανταπεξέλθουν στο ακέραιο στις δανειακές τους  υποχρεώσεις όπως επανειλημμένα έχουμε ενημερώσει τους αρμοδίους λειτουργούς  της Τράπεζας και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών η οποία προώθησε το γενικότερο πρόβλημα για αντιμετώπιση του και από την Τράπεζα μας.

Ειδικότερα στη συνάντησή μας τονίσαμε εμφατικά   την ανάγκη άμεσης ρύθμισης των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων μας θέτοντας  υπόψη τους  τα παρακάτω αιτήματα :

α) Περιορισμό μηνιαίας επιβάρυνσης δανειακών δόσεων για τα στεγαστικά  Σ.Σ.Ε. 1984.

β) Επιβράβευση ενήμερων δανειοληπτών.

γ) Διαβεβαίωση ότι δε θα διενεργηθεί πλειστηριασμός Α΄ κατοικίας.

δ) Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων (σχετική επιστολή Αρ. 3 του Ν. 4354/2015).

ε) Ενημέρωση για τις εξώδικες προσκλήσεις διακανονισμού οφειλών που αποστέλλει η Τράπεζα σχετικά με την αποπληρωμή οφειλών καταναλωτικών δανείων (άνευ εξασφαλίσεων).

ζ) Δυνατότητα ρύθμισης δανείων λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δανειακών υποχρεώσεων των συναδέλφων μας.

η) Αναστολή καταβολής των δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ (το ανωτέρω αίτημα είχε γίνει δεκτό στην προηγούμενη συνάντηση μας).

Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας μετά τις παρασχεθείσες διευκρινήσεις μας και την ενημέρωσή τους από την  Ένωση Ελληνικών Τραπεζών στην οποία είχαμε ζητήσει τη συνδρομή της, μας διαβεβαίωσαν ότι θα αντιμετωπίσουν με υπευθυνότητα και κατανόηση την πληθώρα προϊόντων ρύθμισης των οφειλών των συνταξιούχων λαμβάνοντας υπόψη και την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία μας για την προαναφερθείσα ιδιαιτερότητα των συνταξιούχων μας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θεωρούμε ότι η Τράπεζα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω  σύμφωνα και με την εκφρασθείσα διαβεβαίωση των εκπροσώπων της  κ.κ. Ρουβέλλα και  Αθ. Βενέτη, θα εξετάσει και θα προβεί σε οριστικές λύσεις για τη διευθέτηση  των παραπάνω περιπτώσεων.

Συνεπώς οι συνάδελφοι που επιθυμούν να κάνουν ρύθμιση της οφειλής τους  θα πρέπει όπως μας υπέδειξαν οι εκπρόσωποι της Τράπεζας, να κάνουν σχετικό αίτημα στην Διεύθυνση Καθυστερήσεων μέσω του καταστήματος.

Είναι ευνόητο ότι ο Σύλλογος μας  θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να βρεθούν οριστικές λύσεις για το σοβαρό αυτό θέμα που αφορά την επιβίωση μας.

                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ