Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

                                                                                                             Αρ. Πρωτ. 1033

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου συναντήθηκαν, η Πρόεδρος Ε. Μωραΐτη, ο Β΄ Αντιπρόεδρος Γ. Ιορδανίδης και η Νομική Σύμβουλος του Συλλόγου κα Γ. Φιλιπποπούλου, με τον εντεταλμένο Γενικό Διευθυντή Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής κ. Κιτριλάκη και τον Διευθυντή Διευθετήσεων Οφειλών κ. Ρουβέλλα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά  από αίτημα του Συλλόγου για εξεύρεση λύσεων – ρυθμίσεων όλων των δανείων των συνταξιούχων (στεγαστικών, επισκευαστικών, καταναλωτικών, προσωπικών και πιστωτικών καρτών).

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε οι εκπρόσωποι του Συλλόγου επεσήμαναν την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαστικών μέτρων ρύθμισης των δανείων των συνταξιούχων  ζήτημα που έχει να κάνει άμεσα με την ίδια την διαβίωση των πρώην εργαζομένων της Τράπεζας και των οικογενειών τους, οι οποίοι  λόγω των αλλεπάλληλων μειώσεων και λοιπών επιβαρύνσεων  στις καταβαλλόμενες συντάξεις τους αδυνατούν πλέον, χωρίς υπαιτιότητά τους,  να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Ακόμα τονίστηκε ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στις οποίες πρέπει η Τράπεζα να προβεί υπέρ των πρώην  εργαζομένων της εδράζονται κυρίως στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι  δικαιοπρακτικό θεμέλιο στο οποίο στηριχτήκαμε και  λάβαμε τα δάνεια ήταν ότι η ALPHA BANK  είχε αναλάβει την υποχρέωση για  την πλήρη καταβολή των συντάξεων μας για όλο το βίο μας και επομένως δεν οφείλεται σε εμάς η σημερινή αδυναμία  να ανταπεξέλθουμε στο ακέραιο στις δανειακές μας υποχρεώσεις μας.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας μετά και από τα αιτήματα σας  προέταξαν την ανάγκη άμεσης επίλυσης των παρακάτω ζητημάτων :

α. Αναστολή καταβολής των δόσεων μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.

β. Περιορισμός μηνιαίας επιβάρυνσης δανειακών δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια της Συλλογικής Σύμβασης 1984,  λόγω της απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών και της σημαντικότατης μείωσης  των συντάξεως μας. Η παρακράτηση της υπέρογκης πλέον δόσης απευθείας από τη σύνταξη έχει οδηγήσει πολλούς συνταξιούχους να λαμβάνουν σύνταξη χαμηλότερη και από το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης.

γ. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 3 της ΣΣΕ ΟΤΟΕ- Τραπεζών 2016-2018 για ευνοϊκότερη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων προς τραπεζοϋπαλλήλους.

δ. Διαγραφή τόκων υπερημερίας και εκτοκισμό τους με επιτόκιο ενήμερων χορηγήσεων

ε. Δυνατότητα ρύθμισης δανείων λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δανειακών υποχρεώσεων των πρώην συναδέλφων μας.

στ. Επιβράβευση ενήμερων δανειοληπτών.

ζ. Κανένας πλειστηριασμός Ά κατοικίας.

 Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας  δεσμεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε :

  1. Οι συνταξιούχοι της ALPHA BANK που βρίσκονται σε υπερημερία καταβολής δόσης να ενημερώνονται σχετικά από συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους εντός ωραρίου λειτουργίας των Τραπεζών και όχι από τις εισπρακτικές εταιρείες .
  2. Να δίνονται σαφείς οδηγίες από τις Κεντρικές Υπηρεσίες στο δίκτυο ειδικά για τους συνταξιούχους μέλη μας. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα άμεσης διαχείρισης των αιτήσεων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να βρεθεί η πλέον ενδεδειγμένη και επωφελής για τον συνταξιούχο διευθέτηση/ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεων του.

Αγαπητοί Συνάδελφοι ,

Παρόλο που η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα θεωρούμε ότι η Τράπεζα , λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και στα πλαίσια και της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης απέναντι στους πρ. εργαζομένους της  είναι επιβεβλημένο να εξετάσει οριστικές λύσεις και διαδικασίες για την διευθέτηση των προαναφερόμενων ζητημάτων. Ο Σύλλογος μας φυσικά θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να  βρεθούν ουσιαστικές λύσεις για το σοβαρό αυτό θέμα που αφορά την επιβίωση μας.

                                                            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                      Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ