Αθήνα, 8 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια μετά τις δραματικές μειώσεις των συντάξεων μας που συνεχίστηκαν με το Ν. 4387/2016 σε συνδυασμό με τα στεγαστικά, τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες που εξυπηρετούνται από τις συντάξεις μας πολλοί από εμάς έχουμε οδηγηθεί να λαμβάνουμε σύνταξη κάτω από τα όρια της φτώχειας. Τον Φεβρουαρίο του 2017 ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε για μια ακόμη φορά ότι η παρακράτηση συντάξεων και ο συμψηφισμός οφειλών μέσω κρατήσεων από τις συντάξεις δεν πρέπει να φτάνει σε σημέιο εξουθένωσης των συνταξιούχων.

Λόγω των ανωτέρω δραματικών μεταβολών των συνθηκών ο Σύλλογος μας έχει προσφύγει στον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας και στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ ώστε, κατ’ αρχήν, να εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις και στρεβλώσεις οι διατάξεις περί ακατάσχετου λογαριασμού των συνταξιούχων.

Ακόμα, συνεργαζόμαστε στενά με την ΟΣΤΟΕ και την ΑΓΣΣΕ ώστε να δρομολογηθούν ευνοϊκές ρυθμίσεις για όλες τις δανειακές υποχρεώσεις των συνταξιούχων μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ          Ι. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ