15/09/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

      Μετά την  έκδοση  τόσο  της  υπ’ αριθμ. 26083/887   Κοινής Υπουργικής  Απόφασης  (κύρια σύνταξη) όσο και  των  υπ’ αριθμ. 25909/470 και 25908/469  Υπουργικών Αποφάσεων   (επικουρική  σύνταξη) αλλά και της πρόσφατης με αριθμ. πρωτ. Φ80020/οικ.22103/Δ15.404/7.9.2016 εγκυκλίου για το  ΕΤΑΤ,  οι συντάξεις έχουν υποστεί περαιτέρω σημαντική μείωση όπως ήδη θα έχουν  διαπιστώσει οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ και από τον Νοέμβριο και οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ .

      Για το  λόγο αυτό  ο Σύλλογος μας σε   συνεργασία με την  ΟΣΤΟΕ  αλλά και την ΟΤΟΕ   καθώς και τα  νομικά επιτελεία όλων των  συνδικαλιστικών και συνταξιουχικών οργανώσεων,   επεξεργάζονται  τα   ανωτέρω  θέματα   για την άσκηση, μεταξύ άλλων, εντός του επόμενου μηνός όλων  των νομικών  μέσων (αιτήσεις  ακύρωσης στο  ΣτΕ, προσφυγές) κατά των ως άνω Υπουργικών αποφάσεων που αποτελούν και τη βάση των νέων μειώσεων στις συντάξεις μας .

      Σε κάθε περίπτωση,  το Σωματείο μας έγκαιρα θα σας πληροφορήσει για τη δυνατότητα και τη διαδικασία άσκησης κάθε άλλου  πρόσφορου  ενδίκου βοηθήματος (αγωγές – προσφυγές) για την αποκατάσταση των συντάξεων μας κυρίως στην περίπτωση των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ , για τις μειώσεις των οποίων, δεν έχει εκδοθεί σχετική υπουργική απόφαση.

Συνάδελφοι ,

Παραμείνατε συστρατευμένοι με ομοψυχία και αγωνιστική διάθεση.

      Γνωρίζετε ότι αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση και διασφάλιση των δικαιωμάτων μας όπως απορρέουν από την Σύμβαση του 1981, και σας καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα για την μεγάλη δικαστική μάχη που δίνει ο Σύλλογος μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ                            ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ