Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2017

                                                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 1066

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συζητείται  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 25/10/2017, κτίριο 9, αίθουσα 14 η αγωγή 108 συναδέλφων κατά της Alpha Bank για τις αξιώσεις μας, που πηγάζουν από την ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.

Αγωνιζόμαστε δυναμικά με προσεκτικά βήματα, στρατηγική και δεν θα σταματήσουμε μέχρι η ΤΡΑΠΕΖΑ να υποχρεωθεί να τηρήσει ακέραιες τις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από την ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ           Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ