Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017

                                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 1055

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Συζητήθηκε στις   6.10.2017, στην Ολομέλεια  του  ΣτΕ η   αίτηση  Ακύρωσης του Συλλόγου μας που μαζί με την ΟΤΟΕ , την ΟΣΤΟΕ και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων και συνταξιούχων είχαν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των υπουργικών αποφάσεων σχετικά με τον παράνομο επανυπολογισμό  των επικουρικών  συντάξεων.

Στην ίδια   δικάσιμο  συζητήθηκαν επίσης  μεταξύ άλλων  οι Αιτήσεις  Ακύρωσης της ΑΔΕΔΥ, Ενώσεων  Απόστρατων  Αξιωματικών, των συνταξιούχων ΟΤΕ και ΔΕΗ, του  Ενιαίου  Δικτύου Συνταξιούχων, του Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων κ.α.

Η συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν  και παρακολούθησαν  οι νομικοί εκπρόσωποι των άνω  Συλλόγων  και  φορέων, ξεκίνησε  με την έκθεση   των  λόγων ακυρότητας   από την  Εισηγήτρια της  υπόθεσης Σύμβουλο  Επικρατείας    κα  Άννα Καλογεροπούλου

Κατά  την συζήτηση  της  ως άνω  Αίτησης,  οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους λόγους  της αιτήσεως ακυρώσεως αναδεικνύοντας

  1. την υποχρέωση της Πολιτείας για σεβασμό των καταστατικών διατάξεων των επικουρικών ταμείων
  2. την παραβίαση του δεδικασμένου των υπ’ αριθμ. 2287 -2290/2015   αποφάσεων της Ολομελείας  του  ΣτΕ  που έκριναν αντισυνταγματικές τις μειώσεις των συντάξεων, δεδομένου ότι ο επανυπολογισμός  των επικουρικών μας  συντάξεων  έλαβε   χώρα στο ποσό  της σύνταξης όπως είχε  διαμορφωθεί μετά τις μνημονιακές  περικοπές
  3. την έλλειψη εμπεριστατωμένης και επιστημονικά  τεκμηριωμένης  μελέτης  για  την   αναγκαιότητα  λήψης  περαιτέρω  μέτρων   για την  βιωσιμότητα  των  φορέων κοινωνικής ασφάλισης και
  4. τον ασαφή και  αφηρημένο  τρόπο  με τον οποίο  ρυθμίζεται η αναπροσαρμογή  των επικουρικών συντάξεων   στον  νόμο  χωρίς να αποσαφηνίζονται ούτε ο  μαθηματικός  τύπος ούτε τα κριτήρια με τα οποία θα  γίνεται   η αναπροσαρμογή  τους.

Εντύπωση   προκάλεσε   η πενία της επιχειρηματολογίας των εκπροσώπων του Ελληνικού  Δημοσίου   να πείσουν  το  Δικαστήριο  ότι  οι  υπ’ αριθμ.  2287-2290/2015  αποφάσεις της Ολομελείας  του  ΣτΕ  ορθώς  δεν  ελήφθησαν  υπόψη κατά τον  επανυπολογισμό των επικουρικών μας  συντάξεων    καθώς  έχουν ανατραπεί από την  υπ’ αριθμ.  734/2017 απόφαση   της  Ολομελείας του  ΣτΕ   η οποία  ωστόσο  αφορούσε    τελείως διαφορετικό θέμα γεγονός που προκάλεσε  και την  αντίδραση  του Πρόεδρου του  Συμβούλιου της Επικρατείας   .

Τέλος  σας ενημερώνουμε ότι  η απόφαση του Δικαστηρίου, λόγω και της πληθώρας των προσφευγόντων και της πολυπλοκότητας των θεμάτων  αναμένεται να δημοσιευθεί μετά το πρώτο  εξάμηνο το  2018.

 

                    ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ